• Sākums >
  • Smago metālu, nitrātu un POP saturs sūnās monitorings

Smago metālu, nitrātu un POP saturs sūnās monitorings

Reģ Nr. 1-08/170/2015

Projekta mērķis

Sūnu monitoringa mērķis ir noskaidrot atmosfēras piesārņojuma izmaiņu tendences telpā un laikā Latvijā reģionālā mērogā, izmantojot bioindikācijas metodi.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi ir šādi: 1. Nodrošināt ANO starptautiskā sadarbības programma “Gaisa piesārņojuma ietekme uz dabisko veģetāciju un graudaugiem” (ICP Vegetation) centru Bangorā ar datiem par smago metālu, slāpekļa un POP saturu sūnās Latvijā 2. Salīdzināt Latvijas atmosfēras piesārņojuma līmeni, izmantojot bioindikācijas metodes, ar citu Eiropas valstu atmosfēras piesārņojuma līmeni; 3. Kvalitatīvi un kvantitatīvi raksturot smago metālu, slāpekļa un POP izsēšanos no atmosfēras reģionālā mērogā; 4. Noteikt nozīmīgāko atmosfēras piesārņojuma avotu atrašanās vietas un precizēt to ietekmes areālus, izveidojot piesārņojuma izplatības kartes; 5. Raksturot atmosfēras piesārņojuma izsēšanās izmaiņas laika gaitā.

Projekta rezultāti

Sūnu monitorings notiek reguāri un dod iespēju ilgtermiņā novērtēt atmosfēras piesārņojumu arī vietās, kur nav atmosfēras piesarņojuma gaisa kvalitātes novērošanas monitoringa stacijas. Izmantojot monitoringa datus ir iespējams novērtēt izmaiņas mežu ekosistēmā, kā arī pilnveidot esošo monitoringa tīklu. Monitoringa datu lietotāji ir valsts un pašvaldības iestādes, zinātnieki un augstskolu studenti. Latvijas monitoringa dati izmantoti šādu pārskatu sagatavošanai: • Latvijas vides pārskats. 1996. Rīga: Vides konsultāciju un monitoringa centrs. –181 lpp. • Latvijas vides indikatoru pārskats. 2001. Rīga: Latvijas Vides aģentūra; -124 lpp.; • Atmospheric heavy metal deposition in Northern Europe 1990.-NORD1992(12).-38 pp. • Atmospheric heavy metal deposition in Europe- estimations based on moss analysis. -NORD1994(9).-51 pp. • Atmospheric heavy metal deposition in Northern Europe 1995.-NORD1996(37).-46 pp. • Air Pollution and Vegetation 2006/2007: ICP Vegetation Annual Report Paperback – August, 2007 -40 pp. Izmantojot monitoringa datus, Latvijas Universitātē uzrakstīti un aizstāvēti viens doktora darbs, pieci maģistra darbi un pieci bakalaura darbi. Monitoringa rezultātā tiks sastādītas šādas kartes: Pb, Cd, Ni, Cu, Zn, Fe, Cr, V, As, Hg, N un POP saturs sūnās.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 24 384.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 954.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 954.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.