• Sākums >
  • Vides izglītības pilotprogramma Sēņu grozs— atbildīga dzīvesveida veicināšanas instruments

Vides izglītības pilotprogramma Sēņu grozs— atbildīga dzīvesveida veicināšanas instruments

Reģ Nr. 1-08/16/2024

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis ir izstrādāt atbildīgu dzīvesveidu un vides apziņu veicinošus interaktīvus mācību materiālus un īstenot nacionāla mēroga izglītojošu pasākumu ciklu “Sēņu grozs” un “Sēņu dienas novados”, lai sekmētu bērnu un jauniešu izpratni par videi draudzīgu rīcību mežā, sēņu sugu daudzveidību, to vietu ekosistēmā un nozīmi cilvēka dzīvē. Projekta konkrētie mērķi ir: Izveidot pilotprogrammas “Sēņu grozs” izglītojošo saturu, kas piemērots mobilu nodarbību vadīšanai visā Latvijas teritorijā, akcentējot atbildīgu rīcību dabā, dabas resursu saudzīgu izmantošanu un dažādus sēņu inovatīvus izmantošanas veidus aprites ekonomikā. Organizēt vismaz 20 vides izglītības pasākumus “Sēņu grozs” un “Sēņu dienas novados”, iepazīstinot vismaz 3000 tiešās mērķauditorijas dalībnieku ar sēņu sugu dažādību, to vietu ekosistēmā un nozīmi cilvēka dzīvē, atbildīgu uzvedību mežā, saudzējot un veicinot bioloģisko daudzveidību.

Projekta uzdevumi

A1 Komandas veidošana un projekta administrēšana. A2 Vides izglītības pilotprogrammas satura izstrāde, mācību un izdales materiālu sagatavošana. A3 Pilotprogrammas “Sēņu grozs” un Sēņu dienas novados nodarbību norise. A4 Publicitātes pasākumu norise.

Projekta rezultāti

A1.Izveidota projekta komanda, veikta projekta administrēšana un uzraudzība. A2 Iesaistot speciālistus un sabiedrībā zināmas personas, izveidots vides izglītības pilotprogrammas “Sēņu grozs” saturs, mācību un izdales materiāli — sēņu un no tām izgatavotu materiālu paraugi, instrumenti sēņu demonstrēšanai un noteikšanai, prezentācija, videomateriāls, vides spēles, akcentējot sēņu nozīmi cilvēka dzīvē un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanā. A3 Īstenotas programmas “Sēņu grozs” un Sēņu dienas reģionos izglītojošās nodarbības atbildīga dzīvesveida veicināšanai, iesaistot ne mazāk kā 20 pasākumos vismaz 3000 bērnu un jauniešu A4 Īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar projekta komunikācijas plānu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 25.06.2025
Īstenotājs Latvijas Mikologu biedrība
Rīga, Kr. Barona iela 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 52 235.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 011.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.