• Sākums >
  • Kapacitātes stiprināšana komplekso pārbaužu veikšanā paaugstināta riska (SEVESO) objektos

Kapacitātes stiprināšana komplekso pārbaužu veikšanā paaugstināta riska (SEVESO) objektos

Reģ Nr. 1-08/16/2019

Projekta mērķis

Inspektoru profesionālā līmeņa paaugstināšana, lai nodrošinātu kvalitatīvu komplekso pārbaužu veikšanu un kopējā ziņojuma sagatavošanu paaugstināta riska objektos.

Projekta uzdevumi

- Panākt vienotu kontroles kritēriju pielietošanu attiecībā uz pārbaužu veikšanu paaugstināta riska objektos; - nodrošināt Valsts vides dienesta speciālistu vispusīgu izpratni par rūpniecisko avāriju riskiem, to cēloņiem, novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem; - pilnveidot un aprobēt kompleksās pārbaudes kopējā inspekcijas ziņojuma veidlapu. - organizēt Semināru “ VVD inspektoru apmācības SEVESO objektu uzraudzībā”

Projekta rezultāti

Noticis 3 dienu seminārs un praktiskās apmācības par SEVESO uzņēmumu uzraudzību. Pirmajā dienā uz apmācībām pieaicināti VUGD, VDI un PTAC pārstāvji. 1. un 2. diena: - Teorētiskās apmācības par Tehnoloģiskā drošuma nodrošināšanas sistēmu: Procesu vadību un nodrošināšanu; Risku vadību; Datu analīzi; -Praktiskās nodarbības (Objekta drošības sistēmas dokumentācijas analīze; drošības sistēmas atbilstības riska novērtējuma rezultātiem novērtēšana); -Sagatavošanās SEVESO objekta inspicēšanai. -Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas un datormodelēšanas aktualitātes. -Kompleksās pārbaudes kopīgā inspekcijas ziņojuma veidlapas pilnveidošana. 3. diena. VVD inspektoru praktiskās apmācības SEVESO objektā. -Secinājumu par inspekcijas norisi un rezultātiem prezentācija Notikušas inspektoru teorētiskās un praktiskās apmācības, pilnveidota un SEVESO uzņēmumā aprobēta kopīgā inspekcijas ziņojuma veidlapa. Izstrādātā veidlapa tiks virzīta uz Kontroles darba grupu apstiprināšanai, un tiks ievietota Valsts vides dienesta iekštīklā darbinieku lietošanai. Pielikumā pievienota apmācību programma uz 1 lpp.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2019
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 9 762.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 762.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 537.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.