• Sākums >
  • Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde

Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde

Reģ Nr. 1-08/169/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt Nacionālo rīcības plānu dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā. Ilgtermiņa: Nodrošināt Latvijas kompetento iestāžu gatavību koordinētiem un efektīviem glābšanas darbiem jūras un krasta piesārņojuma gadījumā.

Projekta uzdevumi

1. Vadlīniju, normatīvo aktu prasību un citu valstu pieredzes izvērtējums 2. Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā sākotnējā projekta izstrāde 3. Sanāksme ar ieinteresētajām pusēm (t.sk., VVD, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Jūras spēku Krasta apsardzes dienests, Latvijas veterinārārstu biedrība, piekrastes pašvaldības, Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Ornitoloģijas biedrība u.c.) 4. Rīcības plāna projekta izstrāde un saskaņošana ar VVD 5. Noslēguma seminārs (t.sk., VVD, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Jūras spēku Krasta apsardzes dienests, Latvijas veterinārārstu biedrība, piekrastes pašvaldības, Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Ornitoloģijas biedrība u.c.) 6. Pārskata sagatavošana par projektā sasniegtajiem rezultātiem un tā iesniegšana LVA

Projekta rezultāti

1. Veikts vadlīniju un normatīvo aktu prasību izvērtējums un citu valstu pieredzes analīze. 2. Izstrādāts Rīcības plāna projekts. 3. Noorganizēta sanāksme ar ieinteresētajām pusēm. 4. Veikts Rīcības plāna stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 5. Izstrādāta un saskaņota ar VVD Rīcības plāna gala redakcija. 6. Noorganizēts noslēguma seminārs.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2018
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 16 270.39 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 270.39 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.