Dabas koncertzāle 2015

Reģ Nr. 1-08/169/2015

Projekta mērķis

Īstenojamā pasākuma „Dabas koncertzāle” mērķis ir uzsvērt dabas nozīmi cilvēku dzīvē, uzskatāmi to parādot caur pļavu tēmu, organizējot 2 publiskos pasākumus. Lielākā daļa no Latvijas augu valsts sugām sastopamas pļavās. Bet īpaši vērtīgas no bioloģiskās daudzveidības viedokļa ir tā sauktās neielabotas pļavas. Tajās plaši pārstāvētas arī dzīvnieku un sēņu valsts sugas. Diemžēl pēc pēdējo gadu pētījumiem, šādas pļavas aizņem tikai apmēram 1 % no Latvijas teritorijas. Tāpēc svarīgi skaidrot pļavu lomu Latvijas dabas vērtību saglabāšanas un sabiedrības labklājības uzturēšanas kontekstā, iepazīstinot iespējami plašāku cilvēku loku ar pļavu pārsteidzošo pasauli. Pasākumu norises teritorijā tiks izvietotas vairākas zinātniskās teltis/darbnīcas, kurās pasākumu apmeklētājiem būs iespēja vērot pļavu biotopus, izmantojot vienkāršas, jebkuram interesentam pieejamas metodes. Papildus 2015. gada mērķis ir popularizēt Eiropas dabas direktoru sanāksmē Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā ietvaros Latviju kā, bioloģiskās daudzveidības bagātu un unikālu vietu, organizējot slēgto pasākumu Latvijas Botāniskajā dārzā.

Projekta uzdevumi

2015. gada koncerta uzdevumi ir: • Iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas dabu, konkrēti ar pļavu tēmu. • Veicināt sabiedrības atbalstu dabas aizsardzības pasākumiem. • Veicināt videi draudzīgu saimniekošanu un vides tūrismu. • Veicināt vides organizāciju sadarbību vides izglītības un vides zinātnes jomā. • Vairot sabiedrības (īpaši jauniešu) interesi par vides zinātnes nozari un saistītām specialitātēm. • Veicināt vides atbildības sajūtu Latvijas sabiedrībā. • Veicināt dabas aizsardzības sadarbību plašākajā Eiropas kontekstā. • Laikā pirms koncerta un pēc koncerta skolēnus izglītot par dabas zinātnes jautājumiem. Specifiskie projekta uzdevumi: • Izstrādāt pasākuma vienotu režiju • Izstrādāt pasākuma zinātnisko režiju un integrēt to mākslinieciskajā režijā • Izstrādāt pasākuma muzikālās kompozīcijas • Nodrošināt koncertu vadību • Izstrādāt pasākuma dizaina koncepciju • Nodrošināt zinātnisko un māksliniecisko darbnīcu efektīvu darbību • Nodrošināt tehnisko atbalstu (skaņa un gaisma) koncerta īstenošanai • Nodrošināt tehnisko atbalstu (skaņa un gaisma) darbnīcu īstenošanai • Veikt informatīvo video materiālu par Latvijas dabas un mākslas mijiedarbību izstrādi • Veikt video projekciju izstrādi un to atspēlēšanu • Iegādāties un efektīvi izmantot inventāru zinātnes un mākslas laboratorijām • Iegādāties scenogrāfiskos materiālus un izmantot tos saskaņā ar māksliniecisko režiju • Organizēt Eiropas dabas direktoru sanāksmi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā ietvaros

Projekta rezultāti

2015. gada publisko koncertu sagaidāmie rezultāti ir: • Paaugstināts atbalsts dabas aizsardzības pasākumiem. • Paaugstināta izpratne par pļāvām, pļāvās mītošām sugām un cilvēka ietekmi uz to. • Palielināta sabiedrības iesaistīšanās sabiedriskā monitoringa un dabas vērotāju pasākumos. • Attīstīts atbildīgs vides tūrisms. • Nodrošināta publicitāte vietējos un nacionālajos plašsaziņas līdzekļos par biotopu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu. • Stiprināta sadarbība starp vides izglītības un vides zinātnes organizācijām Latvijā un Baltijas reģionā. • Izstrādāts metodisks materiāls zinātniskām laboratorijām par pļāvām, kurš ir pieejams vides izglītotajiem. • Organizēti divi bezmaksas koncerti, kurus apmeklē ap 7000 cilvēku. 2015. gadā slēgtā pasākuma rezultāti: • augstā mākslinieciskā un organizatoriskā līmenī organizēta Dabas direktoru sanāksme Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā ietvaros • Paaugstināta ES dabas direktoru zināšanas par Latvijas dabu un tās īpatnībām. • Prezentēts unikāls veids, kā Latvijas veic sabiedrības informēšanu dabas aizsardzības jautājumos. • Reprezentēta Latvijas darbības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.08.2015
Īstenotājs Dabas koncertzāle
Balvu novads, Balvi, Vidzemes iela 10a-14, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 88 524.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 48 885.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 48 885.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.