• Sākums >
  • VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas celšana tehnisko noteikumu sagatavošanā, izsniegšanā un nosacījumu ievērošanas pārbaudē

VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas celšana tehnisko noteikumu sagatavošanā, izsniegšanā un nosacījumu ievērošanas pārbaudē

Reģ Nr. 1-08/168/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Celt VVD RVP veiktspēju tehnisko noteikumu sagatavošanā, izsniegšanā un nosacījumu ievērošanas pārbaudē. Ilgtermiņa: Izveidot tehnisko noteikumu izsniegšanas un prasību ievērošanas pārbaudes sistēmu kā efektīvu instrumentu vides aizsardzības sistēmā, kas nodrošina nepieciešamo pasākumu ietekmes novēršanai vai samazināšanai plānošanu un ieviešanu.

Projekta uzdevumi

1. Veikt pašreizējo normatīvo aktu prasību izvērtējumu attiecībā uz tehnisko noteikumu sagatavošanu, izsniegšanu un nosacījumu ievērošanas pārbaudi. 2. Sagatavot priekšlikumus (2-3 scenāriji) atbilstoši VVD resursu pieejamībai, lai nodrošinātu efektīvas un uz rezultātu orientētas, iesniedzējam saprotamas tehnisko noteikumu izsniegšanas un prasību ievērošanas pārbaudes sistēmas izveidi. Uzdevuma izpildē svarīga loma būs sadarbībai ar Kompetences centru (VVD Valmieras reģionālā vides pārvalde), VVD Centrālo struktūrvienību un reģionālajām vides pārvaldēm. 3. Noorganizēt semināru ar ieinteresētajām pusēm (līdz 10 pārstāvjiem no VARAM, VVD RVP, Būvniecības valsts kontroles birojs, Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departaments u.c.) ar mērķi, izvērtēt izstrādātos scenārijus un vienoties par atbilstošāko scenāriju. Seminārs tiks organizēts sadarbībā ar VVD un Kompetences centru. 4. Sagatavot scenārija īstenošanas gadījumā nepieciešamo veicamo rīcību sarakstu (t.sk., identificēt nepieciešamību pēc grozījumiem normatīvajos aktos). 5. Sagatavot vadlīnijas tehnisko noteikumu sagatavošanā, izsniegšanā un nosacījumu īstenošanas uzraudzībā un/vai sniegt atbalstu normatīvo aktu grozījumu projekta sagatavošanā, sadarbībā ar Kompetences centru. 6. Noorganizēt informatīvu semināru par projekta rezultātiem, t.sk. ietvaros izstrādāto koncepciju, vadlīnijām un/vai normatīvo aktu projektu (līdz 25 dalībniekiem). Seminārs tiks organizēts sadarbībā ar VVD un Kompetences centru.

Projekta rezultāti

1. Veikts normatīvo aktu prasību izvērtējums. 2. Sagatavoti priekšlikumi 2-3 scenārijiem izmaiņām tehnisko noteikumu sistēmā. 3. Noorganizēts viens seminārs ar ieinteresētajām pusēm un panākta vienošanās par viena turpmākā tehnisko noteikumu izsniegšanas un prasību ievērošanas pārbaudes attīstības scenārija izvēli. 4. Sagatavots saraksts ar nepieciešamajam veicamajām rīcībām izvēlētā scenārija īstenošanas gadījumā. 5. Sagatavotas vadlīnijas tehnisko noteikumu sagatavošanā, izsniegšanā un nosacījumu īstenošanas uzraudzībā un/vai izstrādāti atbilstošie normatīvo aktu/grozījumu projekti. 6. Noorganizēts informatīvs seminārs par projekta rezultātiem. Projekta rezultātā cita starpā tiks izstrādātas metodiskas vadlīnijas un/vai normatīvā akta grozījumu projekts. Vadlīniju izstrādes gadījumā attiecīgie tehnisko noteikumu izsniegšanas un nosacījumu īstenošanas pārbaudes procesā iesaistītie eksperti varēs tās izmantot arī nākotnē, piemērojot projekta ietvaros izstrādāto vienoto metodisko pieeju. VVD darbinieku seminārs veicinās rezultātu praktisko pārņemšanu VVD darbā. Savukārt gadījumā, ja tiek izstrādāts normatīvā akta vai normatīvo aktu grozījumu projekts, jaunie nosacījumi kļūst saistoši visām tehnisko noteikumu izsniegšanas un nosacījumu izpildes uzraudzības procesa iesaistītajām pusēm.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2018
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 18 799.76 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 799.76 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.