• Sākums >
  • Izvērtējums par Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Nagojas Protokola ratificēšanu

Izvērtējums par Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Nagojas Protokola ratificēšanu

Reģ Nr. 1-08/168/2016

Projekta mērķis

Noteikt Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un taisnīgu un godīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas (turpmāk – Nagojas Protokols), ratificēšanas ietekmi un ratificēšanai nepieciešamo normatīvo regulējumu.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi: 1. Apzināt Nagojas Protokola aptvertās nozares un to raksturojošus rādītājus Latvijā (piemēram, lopkopība, augkopība, kosmētikas, biotehnoloģijas, farmācijas, veselības, pārtikas un dzērienu un augu aizsardzības bio-kontroles līdzekļu izstrādes nozares). 2. Ņemot vērā Nagojas Protokola un Regulas 511/2014 prasības, kā arī Nagojas Protokola dalībvalstu pieredzi noteikt un pamatot: 2.1. nepieciešamās izmaiņas katras attiecīgās nozares normatīvajā regulējumā; 2.2. vispārējus, kopīgus normatīvos aktus, kas vajadzīgi, lai Latvijā ieviestu Nagojas Protokolu. 3. Izvērtēt Nagojas Protokola ratificēšanas ietekmi uz tā aptvertajām nozarēm un dabas aizsardzības jomu Latvijā. 4. Sagatavot rekomendācijas Nagojas Protokola efektīvai ieviešanai Latvijā (izvērtējot arī Protokola neratificēšanas variantu).

Projekta rezultāti

Kā projekta rezultāts sagaidāmas rekomendācijas Nagojas Protokola ratificēšanai Latvijā, kas pamatotas ar pētījumu par aptvertajām nozarēm un normatīvā regulējuma izmaiņām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.11.2017
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 10 760.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 760.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 760.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.