• Sākums >
  • Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana robežu kļūdu labošanai

Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana robežu kļūdu labošanai

Reģ Nr. 1-08/168/2013

Projekta mērķis

Iegūt informāciju par valsts nozīmes ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijās esošajām ģeoloģiskajām un citām vērtībām, sagatavot priekšlikumus robežu labošanai MK noteikumu projektam, kā arī iegūt informāciju par dabas pieminekļiem dižakmeņiem.

Projekta uzdevumi

Nepieciešams labot kļūdaini un neprecīzi noteiktās ģeoloģisko dabas pieminekļu robežas un iegūt pilnīgāku informāciju par dabas pieminekļiem, lai spētu pilnvērtīgi nodrošināt to aizsardzības statusa ievērošanu (tai skaitā kompensāciju zemju īpašniekiem izmaksas) atbilstoši reālajai situācijai. Lai šos darbus veiktu kvalitatīvi, nepieciešams iesaistīt attiecīgo ģeoloģijas jomu vadošos speciālistus un praktiķus. Tas panākams veicot sekojošo: 1). Izvērtēt dabas pieminekļu teritorijas kamerāli (analizēt zinātnisko literatūru, pētījumu pārskatus, veikt konsultācijas ar attiecīgo ģeoloģijas jomu speciālistiem). 2.) Dabā identificēt (kartēt) saglabājamās dabas vērtības, kļūdas un nepilnības šā brīža robežu izvietojumā, kā arī iespējas robežu izmaiņām. 3). Noteikt atbilstošas robežas dabas pieminekļa saglabāšanas nodrošināšanai (piedāvāt jaunas vai apstiprināt šā brīža robežu atbilstību). 4). Apkopot zinātnisko informāciju un faktisko materiālu par dabas pieminekli un sagatavot zinātniski argumentētu pamatojumu piedāvātajam dabas pieminekļa robežu izvietojumam. 5). Punktu 1.-4. rezultātus apkopot pārskatu veidā. 6). Pārskatiem pievienot konstatēto dabas vērtību un dabas pieminekļu robežu datus kā digitālus slāņus apveidfailu formātā (shp).

Projekta rezultāti

Tiks identificētas un pārbaudītas jau zināmās dabas vērtības un noteiktas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas pieminekļu robežas, kas nepieciešamas dabas pieminekļu saglabāšanai. Rezultāti ietvers: 1). Pārskatus ar 120 ģeoloģisko dabas pieminekļu dabas vērtību aprakstiem, shēmām un foto. 2). Dabas vērtību un dabas pieminekļu robežu datus kā digitālus slāņus apveidfailu (.shp) formātā. 3). Aizpildītas dižakmeņu anketas un digitālas fotogrāfijas. 4). Dižakmeņu un to teritoriju datu digitālos slāņus apveidfailu (.shp) formātā.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 32 535.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 535.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 535.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.