• Sākums >
  • Dabas skaitīšanā konstatēto nezināmo lielo ligzdu apsekošana

Dabas skaitīšanā konstatēto nezināmo lielo ligzdu apsekošana

Reģ Nr. 1-08/167/2020

Projekta mērķis

Veikt Dabas skaitīšanā reģistrēto nezināmas piederības lielo ligzdu apsekošanu, lai noteiktu to apdzīvotību un tajās ligzdojošo putnu sugu. Ilgtermiņa mērķis: ir nodrošināt konstatēto īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas vietu aizsardzību. Īstenotie pasākumi palielinās iespēju, ka konstatētās sugu dzīvotnes saglabāsies kā piemērotas turpmākai ligzdošanai.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot “Dabas skaitīšanas” laikā konstatēto lielo ligzdu datu bāzi un vienoties ar Dabas aizsardzības pārvaldi par informāciju, kuru nepieciešams ievākt par katru ligzdu. 2. Sagatavot ligzdu apsekošanas metodiku un anketu, kā arī kartogrāfisko materiālu. 3. 2021.gada ligzdošanas sezonā (maijs – jūlijs) veikt visu 735 ligzdu apsekošanu. 4. Apkopot iegūtos datus un nodot tos Dabas aizsardzības pārvaldei ievadīšanai dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, kā arī nosūtīt informāciju AS “Latvijas valsts meži” par tās teritorijā konstatētajām ligzdām un to sugas piederību tālākai rīcībai saskaņā ar uzņēmuma vides aizsardzības vadlīnijām. 5. Sagatavot 30 eksperta atzinumus par konstatētajām īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdām, kas atrodas ārpus LVM valdījumā esošajām teritorijām, kā arī nepieciešamos dokumentus to aizsardzības nodrošināšanai, nosūtot tos pēc piederības vai nu Valsts meža dienestam vai Dabas aizsardzības pārvaldei.

Projekta rezultāti

1. Apsekotas 735 lielās nezināmas sugas putnu ligzdas un aizpildīta ligzdas apsekošanas anketa. 2. Dati apkopoti un nodoti Dabas aizsardzības pārvaldei ievadīšanai dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. 3. LVM valdījumā esošajās teritorijās nodrošināta ligzdu aizsardzība atbilstoši uzņēmuma vides aizsardzības vadlīnijām. 4. Sagatavota un nosūtīta Dabas aizsardzības pārvaldei nepieciešamā informācija aizsardzības nodrošināšanai 30 īpaši aizsargājamo sugu ligzdošanas vietām (ekspertu atzinumi, mikroliegumu pieteikumi vai priekšlikumi ĪADT zonējuma izmaiņām).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 20.12.2021
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 38 654.80 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 654.80 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 654.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.