• Sākums >
  • Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana

Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana

Reģ Nr. 1-08/166/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 papildināšana un tā rezultātu publiskošana. Īstenojot projektu, LAMO4 tiks papildināts ar jaunākajiem LVĢMC datiem par pazemes ūdens ieguvi un jaunākajiem datiem par nokrišņu apjomu, ņemot vērā klimata pārmaiņas. Paredzēts papildināt brīvi pieejamo LAMO4 četru hidroģeoloģisko datu karšu kopu ar kartēm par dzeramā pazemes ūdens kvalitāti, pazemes ūdens barošanas, tranzīta un atslodzes apgabalu izvietojumu ūdens horizontos un par pazemes ūdens aizsargātību no piesārņojuma pirmajam pamatiežu ūdens horizontam.

Projekta uzdevumi

1. Pazemes ūdens kvalitātes digitālo karšu izveidošana 2. Pazemes ūdeņu barošanas, tranzīta un atslodzes apgabalu digitālo karšu izveidošana 3. Programmatūras rīku izstrāde hidroģeoloģisko datu tabulu izveidošanai 4. Pazemes ūdens aizsargātības datu tabulu izveidošana un pirmā pazemes ūdens horizonta aizsargātības kartes izveidošana 5. Izveidoto datu tabulu publicēšana RTU VMC mājaslapā www.emc.rtu.lv/lamo_lv.htm un to publiskās pieejas nodrošināšana

Projekta rezultāti

1. Izveidotas dzeramā ūdens kvalitātes digitālās kartes 13 LAMO4 ūdens horizontiem. Kartes tiks publicētas RTU VMC mājaslapā www.emc.rtu.lv/lamo_lv.htm. 2. Izveidotas barošanas, tranzīta un atslodzes apgabalu digitālās kartes 13 LAMO4 ūdens horizontiem. Kartes tiks publicētas RTU VMC mājaslapā www.emc.rtu.lv/lamo_lv.htm 3. Izmantojot izstrādāto programmatūras rīku, izveidotas 1.033×106 hidroģeoloģisko datu tabulas 4. Izmantojot izstrādāto programmatūras rīku, izveidotas 1.033×106 pazemes ūdens aizsargātības datu tabulas. Izveidota pirmā pamatiežu ūdens horizonta aizsargātības karte. Karte būs publicēta RTU VMC mājaslapā www.emc.rtu.lv/lamo_lv.htm 5. Izveidoto hidroģeoloģisko un aizsargātības datu tabulas būs publicētas RTU VMC mājaslapā www.emc.rtu.lv/lamo_lv.htm un būs publiski pieejamas par brīvi izvēlēto vietu Latvijā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Rīgas Tehniskā universitāte
Rīga, Ķīpsalas Iela 6a, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 53 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.