• Sākums >
  • Plēsīgajos putnos uzkrātā ķīmiskā piesārņojuma raksturojums Latvijā

Plēsīgajos putnos uzkrātā ķīmiskā piesārņojuma raksturojums Latvijā

Reģ Nr. 1-08/165/2020

Projekta mērķis

1. Vismaz deviņām plēsīgo putnu sugām noskaidrot Latvijā raksturīgos dzīvsudraba, svina, kadmija, alvas, arsēna, hlororganisko savienojumu un polihlordifenilu, kā arī rodenticīdu uzkrāšanās līmeņus; 2. Datēt to atšķirības dažādos organisma audos (tajā skaitā nesekmīgajās olās un pie to ligzdām atrastajās pieaugušo putnu spalvās un dažādos audos putnu līķos) un izstrādāt koeficientus pārrēķināšanai starp mērītajiem līmeņiem dažādos audos, sugām, kurām tas ir iespējams paraugu apjoma dēļ; 3. Izstrādāt koeficientus, vai skaidrot iemeslus to izstrādes ierobežojumiem, uzkrātā piesārņojuma līmeņa attiecināšanai starp dažādām sugām; 4. Katrai sugai ar vismaz 30 telpiski reprezentatīvi izvietotiem paraugiem un, ja iespējams, sugu apkopotam rezultātam, sagatavot piesārņojuma līmeņa izplatības rādītāju (interpretāciju) visai valsts teritorijai.

Projekta uzdevumi

1. Bioloģisko paraugu (vismaz 300) ieguve, priekšapstrāde un ķīmiskās analīzes; 2. Audiem, indivīdam, sugai un, ja iespējams, vietai un laikam specifiskas, tajā skaitā, ņemot vērā ligzdošanas uzsākšanas laiku olu paraugiem, statistiskās analīzes dažādu audu paraugu salīdzināmības izvērtēšanai vienas sugas ietvaros un starp sugām; 3. Sugām ar vismaz 30 telpiski reprezentatīvi izvietotiem paraugiem - statistiskā prognoze ķīmiskā piesārņojuma līmenim visā Latvijas teritorijā.

Projekta rezultāti

1. Latvijai raksturīgā plēsīgo putnu ķīmiskā piesārņojuma ar dzīvsudrabu, svinu, kadmiju, alvu, arsēnu, hloroganiskajiem pesticīdiem un polihlordifeniliem un rodenticīdiem līmeņa raksturojums (sugām ar vismaz piecu indivīdu paraugiem: vidējais ar 95% ticamības intervālu, 95. procentiles un 5. procentiles vērtības, pārējos gadījumos – iegūto vērtību uzskaitījums) raksturojums; 2. Matemātiski statistiskie koeficienti piesārņojuma līmeņa attiecināšanai starp dažādiem audiem viena indivīda ietvaros un starp sugām, kurām ir iespējams izveidot šādu saistību vai pamatojums apsvērumiem sugām, kurām tas nav iespējams šī projekta ietvaros; 3. Sugām ar vismaz 30 telpiski reprezentatīvi izvietotiem paraugiem - statistisko prognožu kartes (ģeogrāfiski referencētā formā) ķīmiskā piesārņojuma līmenim visā Latvijas teritorijā ar 1km rastra šūnas izmēru.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Projekta kopējās izmaksas 59 152.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 152.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.