• Sākums >
  • Seminārs "Ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana pašvaldībās"

Seminārs "Ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana pašvaldībās"

Reģ Nr. 1-08/165/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir vienuviet seminārā pulcināt Latvijas atkritumu apsaimniekotājus, saistītās asociācijas (Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, turpmāk tekstā - LASA, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija, turpmāk tekstā - LASUA), pašvaldību pārstāvjus, likumdevējus, kontrolējošās iestādes un zinātniskās institūcijas, lai meklētu risinājumus ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionos. Semināra mērķis ir identificēt problēmas, riskus un attīstības iespējas, pašvaldībām veidojot ilgtspējīgu, videi un iedzīvotājiem draudzīgu un ekonomiski pamatotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu reģionos. Lielā daļā Latvijas pašvaldību ir daudz aktuālu jautājumu par atkritumu apsaimniekošanu, sākot no operatoru izvēles, šķirošanas punktu un laukumu izveidošanas un beidzot ar piesārņoto teritoriju sakopšanu un iedzīvotāju atbildības veicināšanu. Seminārs tiek rīkots, lai rosinātu nozares profesionāļu un iesaistīto pušu diskusijas par ar atkritumu apsaimniekošanu saistīto likumdošanas bāzi, publiskajiem iepirkumiem un to kritērijiem, dažādu pašvaldību pieredzi, nodrošinot videi un iedzīvotājam draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu un tā pieejamību.

Projekta uzdevumi

Organizēt un īstenot semināru “Ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana pašvaldībās”, kas vienuviet pulcinās atkritumu apsaimniekošanas nozares, pašvaldību, valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Pēc pasākuma norises izveidot apkopojumu par semināra galvenajiem rezultātiem un nodrošināt to publisku pieeju.

Projekta rezultāti

Noorganizēts divu dienu seminārs, kura ietvaros dažādas ieinteresētās puses diskutēs par nozares problēmjautājumiem, apmainīsies ar viedokļiem, paudīs sevis pārstāvēto institūciju skatījumu, kā arī iegūs jaunu informāciju, kas ļaus attīstības plānotājiem pieņemt racionālākos lēmumus un pašvaldību pārstāvjiem organizēt ilgtspējīgu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Semināra plānotais norises laiks: 2016. gada 29.-30. septembris, norises vietas: Grobiņa un Liepāja, dalībnieku skaits: 70 - 100. Visi semināra materiāli, dalībnieku prezentācijas un semināra apkopojums būs publiski pieejami mājas lapā www.liepajasras.lv, lai tos tālāk izmantotu kā izziņas avotus speciālistiem un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstītājiem pašvaldībās.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.10.2016
Īstenotājs Dzīvo Zaļāk!
Grobiņas pagasts, "Ķīvītes", LV-3430
Projekta kopējās izmaksas 9 465.39 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 069.75 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 069.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.