• Sākums >
  • Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana

Reģ Nr. 1-08/165/2013

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot Dabas aizsardzības pārvaldes departamentu un reģionālo struktūrvienību darbinieku kvalifikāciju, pilnveidojot cilvēkresursu attīstības un vadības sistēmu, kā arī nodrošināt DAP sniegto pakalpojumu kvalitāti. Projektu paredzēts realizēt, apmācībās iesaistot darbiniekus no visām DAP teritoriālajām struktūrvienībām laika posmā no 2014. gada marta – 2014. gada novembrim.

Projekta uzdevumi

Saskaņā ar valsts pārvaldes likumā ietvertajām labās pārvaldības principiem 2009. gada pirmajā pusē dabas aizsardzības sistēmā tika veiktas sistēmas reorganizācija. To rezultātā tika izveidota integrēta vienota dabas aizsardzības institūcija - Dabas aizsardzības pārvalde, tiešās pārvaldes valsts institūcija. Laika gaitā Dabas aizsardzības pārvaldē strādājošo darbinieku prasmes un iemaņas tiek regulāri papildinātas dažādos semināros, taču katru gadu tās nepieciešams aktualizēt, uzlabojot šo darbinieku sniegto pakalpojumu ātrumu, efektivitāti un kvalitāti. Kopš iestādes reorganizācijas darbā ir pieņemti arī daudz jauni darbinieki, kuri ir profesionāli savā jomā, taču kuru prasmes un zināšanas dabas resursu izvērtēšanas, infrastruktūras apsaimniekošanas, vides saziņas un tūrisma jomā nepieciešams pilnveidot. Projekta gaitā plānots, balstoties uz DAP izstrādāto darbinieku apmācību plānu, realizēt 5 apmācību moduļus: 1) biotopu apguve; 2) komunikācija ar sabiedrību; 3) likumdošana un ZOO direktīvas; 4) dabas vērtību kartēšana; 5) dabas vērtību radoša interpretācija un ilgtspējīga attīstība. Katra moduļa realizēšanā paredzēts viens 2-3 dienu seminārs. Projektā plānots apmācīt gan valsts vides inspektorus, gan dabas aizsardzības speciālistus, gan citus administrāciju un departamentu darbiniekus. Katrā no semināriem plānots apmācīt 60 darbiniekus. Apmācību programmu īstenošanā pieaicinot kvalificētus ekspertus un organizācijas, rīkojot publiskos iepirkumus. Katru semināru paredzēts dalīt 2 grupās (pa 30 cilvēkiem katrā no grupām).

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā būs iespēja uzlabot DAP darbības efektivitāti, maksimāli izmantojot darbinieku zināšanas un prasmes. Kā arī tiks, uzlabota DAP darbinieku kompetence ES prezidentūras nodrošināšanai. Sagaidāmie rezultāti: 1) noorganizēti 5 apmācību moduļi; 2) apmācīti 60 darbinieki katrā no tēmām; Kā arī tiks sasniegti konkrēti, individuālajā līmenī spēju jeb kapacitātes attīstības mērķi: 1. uzlabotas indivīdu iespējas pārvaldīt un aizsargāt dabas vērtības; 2. mainītas individuālās attieksmes, zināšanas, uzvedības un rīcības, palielinot indivīda izpratni par attiecīgajām tēmām; 3. uzlaboti individuālie sasniegumi, veicinot lielāku līdzdalību, piederības sajūtu, motivāciju u.c.; 4. uzlaboti individuālie sasniegumi, pilnveidojot cilvēkresursu attīstības un vadības sistēmu; 5. uzlabota DAP veikto pakalpojumu kvalitāte

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 20 956.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 956.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 956.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.