• Sākums >
  • Valsts vides dienesta inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana preču iepakojuma kā dabas resursu nodokļa apliekāmā objekta aprēķināšanas un kontroles darbībās

Valsts vides dienesta inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana preču iepakojuma kā dabas resursu nodokļa apliekāmā objekta aprēķināšanas un kontroles darbībās

Reģ Nr. 1-08/164/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt valsts vides inspektoru kvalifikāciju iepakojuma kā dabas resursu nodokļa apliekamā objekta aprēķināšanā un kontroles jomā. Projekts paredz, ka pēc projekta beigām VVD inspektori varēs profesionālāk sniegt atzinumu, vai konkrētais nodokļa maksātājs ir pareizi aprēķinājis dabas resursu nodokli par iepakojumu un kvalitatīvāk, un efektīvāk veikt pārbaudes darbības, lai par to pārliecinātos.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt mācību programmu un organizēt semināru, kura laikā apmācīt Valsts vides dienesta inspektorus ar mērķi paaugstināt Valsts vides dienesta inspektoru zināšanas par dabas resursu nodokļa prasībām attiecībā uz iepakojumu, tā identifikāciju, uzskaiti un svara aprēķināšanu; 2. Izstrādāt apmācību programmu par pārbaudes darbībām uzņēmumos (pie DRN maksātājiem par iepakojumu) un realizēt to pie nodokļa maksātāja uz vietas kopā ar pasniedzējiem, nozares ekspertiem. 3. Identificēt VVD inspektoru galvenos problēmjautājumus iepakojuma, kā dabas resursu nodokļa objekta aprēķināšanas, identifikācijas un uzskaites jomā un iekļaut tos apmācību programmā. 4. Paaugstināt Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldēs strādājošo valsts vides inspektoru un ekspertu kvalifikāciju. 5. Sekmēt 15.12.2005. likuma “Dabas resursu nodokļa likums” 30.panta 1. un 2.daļā noteikto VVD uzdevumu labāku un profesionālāku izpildi.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta un realizēta mācību programma un novadīts seminārs 40 VVD darbiniekiem par dabas resursu nodokļa likumdošanas prasībām iepakojumu jomā. Semināra rezultātā VVD inspektori varētu sekmīgāk kontrolēt iepakojuma kā dabas resursu nodokļa objekta identifikāciju, uzskaiti un svara aprēķināšanu pie nodokļa maksātājiem, kā arī kontrolēt iepakotāju reģistrā noteikto prasību izpildi. 2. Semināra laikā tiks veikts video ieraksts, ko VVD varēs izmantot jauno VVD inspektoru apmācībai pēc projekta realizācijas beigām. 3. Seminārā laikā un pirms semināra tiks nodrošināta iespēja uzdot jautājumus lektoriem un saņemt uz tiem atbildes. 4. Projekta rezultātā tiks paaugstināta Valsts vides dienestā strādājošo valsts vides inspektoru un ekspertu kvalifikācija; 5. Izstrādāta mācību programma un realizētas valsts vides inspektoru praktiskās apmācības par iepakojuma uzskaites kontroli pie konkrēta dabas resursu nodokļu maksātāja. Apmācīti 35 VVD darbinieki no sešām VVD reģionālajām vides pārvaldēm. Katrā apmācībā 7 VVD darbinieki. Praktiskās apmācības paredzētas kopā piecās Latvijas pilsētās. Praktisko apmācību rezultātā VVD inspektori varēs efektīvāk un profesionālāk veikt pārbaudes pie nodokļa maksātājiem. Kā arī sniegt nodokļa maksātājiem vērtīgas un noderīgas konsultācijas dabas resursu nodokļa par iepakojumu jomā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2022
Īstenotājs Latvijas Iepakojuma asociācija
Rīga, Vienības gatve 11, LV-1004
Projekta kopējās izmaksas 29 157.53 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 157.53 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 157.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.