Gulbja lidojums

Reģ Nr. 1-08/164/2016

Projekta mērķis

2016. gada rudenī Čehijas dabas aizsardzības aktīviste un paraplāniste Saša Denča (Sacha Dench) piedalīsies vēl nebijušā akcijā – dodoties migrācijā kopā ar mazajiem gulbjiem no to ligzdošanas vietām pie ziemeļu polārā loka Krievijas tundrā līdz pat Lielbritānijai Eiropas ziemeļrietumos, kopumā veicot aptuveni 7000 tūkstošus kilometru un šķērsojot 11 valstis. Akcija, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību mazajam gulbim – apdraudētai putnu sugai, kuras īpatņu skaits pēdējo gadu laikā samazinājies teju uz pusi un turpina sarukt. Lielākajā daļā valstu par godu šai vēsturiskajai akcijai plānoti dažādi pasākumi, un šo valstu lokam pievienojusies arī Latvija. Projekta mērķis ir sadarbojoties Dabas aizsardzības pārvaldei un nevalstiskajai organizācijai -biedrībai „Pie Kraujas”- , iesaistīties starptautiskās akcijas „Gulbja lidojums” („Flight of the swans”) īstenošanai Latvijā, mazo gulbju atpūšanās un barošanās vietā caurceļošanas laikā pavasaros un rudeņos Lubāna mitrājā.

Projekta uzdevumi

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas un Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības centriem sadarbībā ar Lubāna mitrāja informācijas centru 2016.gada oktobrī plāno uzņemt starptautiskās akcijas „Gulbja lidojums” ekspedīcijas dalībniekus Latvijā, Lubāna mitrāja teritorijā. Projekta uzdevumi: 1. Sabiedrības informēšana par akciju „Gulbja lidojums”; 1.1. Informēt un iepazīstināt sabiedrību ar akciju „Gulbja lidojums” , tā mērķi, misiju un informēt sabiedrību par akcijas norisi Latvijā, Lubāna mitrājā, 1.2. Uzrunāt valsts un vietējos medijus, iepazīstināt un aicināt sekot līdzi ekspedīcijai, nodrošināt akcijas atspoguļojumu presē Latvijā, uzsvērt akcijas nozīmību Latvijas kontekstā; 1.3. Tiek uzņemts video atskats par publiskā pasākuma norisi Lubāna mitrāja informācijas centrā. 2. 2016.gada oktobrī uzņemt parāplānisti Sašu Denču un viņas 12 cilvēku lielo pavadošo atbalsta grupu Lubāna mitrāja informācijas centrā; 2.1. Iepazīstināt ar dabas liegumu Lubāna mitrājs, nodrošinot iespēju projekta laikā apmeklēt mazā gulbja nakšņošanas un barošanās vietas Dabas aizsardzības pārvaldes inspektoru vadībā; 2.2. Nodrošināt viesmīlīgu, latvisku uzņemšanu radot Latviju kā pozitīvu vietas tēlu; 3. Vienas dienas publiski pieejama pasākumam norise veltīta mazajam gulbim 2016.gada oktobrī Lubāna mitrāja informācijas centrā, Lubāna mitrājā: 3.1. Aicinot interesentus klātienē iepazīties ar akcijas dalībniekiem, paraplānisti Sašu Denču un viņas atbalsta komandu; 3.2. Tikšanās ar videoklipa konkursa (13 - 18 gadus veciem jauniešiem) “Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas!” uzvarētājiem, 3 labāko video klipu apbalvošana. (Konkursu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, video klipu iesniegšanas termiņš 31.maijs); 3.3. Ziemeļu un mazo gulbju pētnieka Latvijā Dimtrija Boiko lekcija un izbraukums dabā Lubāna mitrāja teritorijā mazā gulbja rudens migrācijas meklējumos; 3.4. Identificēt problēmas ar ko mazais gulbis caurceļojot saskaras Latvijas teritorijā, dabas lieguma Lubāna mitrāja nozīme mazo gulbju aizsardzībā un nepieciešamie pasākumi apdraudējumu novēršanai; 3.5. Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centru radošo un izzinošo aktivitāšu darbnīcas; 3.6. Latvijas Ornitoloģijas biedrības Madonas vietējās grupas iesaiste un aktivitātes pasākuma dienā, nodrošinot iespēju un pēctecību pēc projekta noslēguma dalībniekiem iesaistīties putnu un to dzīvesvietu aizsardzībā, censties novērst tādu darbību, kas var būtiski pasliktināt putnu dzīves vides kvalitāti; 4. Vietējo paraplānistu lidojums kopā ar Sašu Denču; Biedrības „Pie Kraujas” paraplānistu un domubiedru Rīgas paraplānistu kluba „Adrenalīns” lidojums kopā ar Sašu Denču pavadot viņu lidojumā uz Lubāna mitrāju.

Projekta rezultāti

1. Nodrošināta akcijas publicitāte: 1.1. Akcijas atspoguļojumi Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā, Lubāna mitrāja informācijas centra mājas lapā, sociālajos tīklos; 1.2. Izsūtītas vismaz 2 relīzes valsts un reģionālajiem medijiem; 1.3. Publiskā pasākuma dienā pasākuma norisi atspoguļo vismaz viens reģionālais un viens valsts televīzijas kanāls, video pieejami mediju youtube.com kontos; 2. Paraplānistes Sašas Denčas un viņas atbalsta grupas uzņemšana Latvijā, Lubāna mitrājā, 2016.gada oktobrī. 2.1. Nodrošināta 2 dienu ekspedīcijas grupas uzturēšanās un pilna laika pansija; 2.2. Nodrošināta iespēja Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu pavadībā iepazīt Lubāna mitrāju, ekspedīcijas grupa ir izveidojusi atskatu Pasaules dabas fona mājas lapā, ir uzņemts vismaz viens video par vizīti Latvijā; 3. 2016.gada oktobrī norisinājies vienas dienas publisks pasākums Lubāna mitrāja informācijas centrā; 3.1. Pasākumā piedalās vismaz 60 cilvēki (pasākuma kapacitāte plānota līdz 100); 3.2. Norisinājusies Dimitrija Boiko stundu gara lekcija par gulbjiem un vismaz divu stundu garš izbraukums dabā; 3.3. Pasākumā apbalvoti trīs labāko video konkursa „Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas” dalībnieki, publiski tiek atskaņoti video materiāli; 3.4. Tiek nodrošināta tikšanās un iepazīšanās ar paraplānisti Sašu Denču un viņas ekspedīcijas grupu; 3.5. Pasākuma dienā darbojās Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centru, Latvijas ornitoloģijas biedrības aktivitāšu stendi; 4. 2016.gada oktobrī nodrošināts vismaz piecu paraplānistu koplidojums ar Sašu Denču. 5. Tiek uzņemts video rullītis par pasākuma norisi Lubāna mitrāja informācijas centrā, publicēts Dabas aizsardzības pārvaldes un Lubāna mitrāja informācijas centra mājas lapās un sociālajos tīklos.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.11.2016
Īstenotājs Pie Kraujas
Madona, Ausekļa iela 6, LV-4801
Projekta kopējās izmaksas 3 750.16 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 360.16 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 210.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.