• Sākums >
  • 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā

1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā

Reģ Nr. 1-08/163/2013

Projekta mērķis

Paaugstināt un uzlabot 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar aizsargājamām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešanas sekmes.

Projekta uzdevumi

Risināmās problēmas un darba uzdevumi: 1). Nelegālā savvaļas sugu tirdzniecība apdraud savvaļas sugu ilglaicīgu pastāvēšanu, kā arī rada apdraudējumu sabiedrībai gan no drošības, gan veselības viedokļa (piem., slimību izplatība, invazīvu sugu draudi, organizētā noziedzība). Tā kā Eiropas Savienība (ES) ir viens no lielākajiem savvaļas sugu noieta tirgiem, bet Latvija ir ES dalībvalsts, turklāt arī veido ES ārējo robežu, CITES efektīva ieviešana ir svarīga ne tikai valstiskā, bet visas ES mērogā. Realizējot projektu tiktu paaugstināts CITES nosacījumu kontrolējošo iestāžu zināšanu līmenis par CITES un paaugstinātos CITES nosacījumu ieviešanas sekmes ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā (ES). Regulāri apmācību semināri uzlabo savstarpējo sadarbību starp CITES ieviešanā iesaistītajām iestādēm. CITES semināri muitas darbiniekiem nodrošina to, ka muitas darbinieki pievērš uzmanību savvaļas sugu importam un eksportam, līdz ar to Latvija sekmīgi pilda savas starptautiskās saistības, ierobežojot savvaļas sugu kontrabandu. Gan 2011. gan 2012 .gadā tika organizēts viens seminārs policijas darbiniekiem – pēc šiem semināriem jūtami uzlabojās CITES ieviešanas sekmes iekšzemē un DAP sadarbība ar policiju CITES jomā. Šobrīd īpaša uzmanība tiek pievērsta interneta tirdzniecībai. Lai īstenotu šādu kontroli ir nepieciešams cieša sadarbība ar valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem. Nozīmīga ir arī prokuratūras pārstāvju informēšana par CITES un citiem noziegumiem pret vidi, kas paaugstinātu darba kvalitāti un efektivitāti, uzlabotu komunikāciju starp CITES uzraudzības iestādi un kontrolējošajām iestādēm. 2013.gada martā notika CITES dalībvalstu konference, kuras laikā tika apstiprinātas dažādas izmaiņas konvencijā un attiecīgi no tās izrietošajos normatīvajos aktos. Līdz ar to semināri CITES kontrolējošo iestāžu darbiniekiem ir būtiski, jo ir iespēja informēt par izmaiņām normatīvajos aktos saistībā ar konvencijas ieviešanu. 2). Divu informatīvi izglītojošu vitrīnu izveidošana ir viens no efektīgākajiem veidiem, ka informēt sabiedrību par CITES konvenciju un tās ietekmi uz aizsargājamām sugām. Šādas vitrīnas ir plānots izveidot Dabas izglītības centros, kur ir plašas iespējas šādā veidā informēt sabiedrību it īpaši skolēnus un jauniešus, kā arī sabiedrības daļu, kas interesējas par dabas aizsardzību. Abās vitrīnās plānots izvietot CITES konfiscētos īpatņus, kas atrodas Dabas aizsardzības pārvaldē pēc to konfiskācijas. Svarīgi šos konfiscētos īpatņus izmantot sabiedrības informēšanai, un šādas vitrīnas ir veids, kā to īstenot. 3). Paredzēts izdot CITES bukletus un prezentācijas materiālus, kas tiktu izmantoti sabiedrības informēšanai. Bukletos plānots ietvert informāciju par CITES konvenciju, un noderīgu informāciju tūristiem, kādus suvenīrus drīkst vest un kādus nedrīkst. Šos bukletus plānots izvietot visos Muitas kontroles punktos, pie CITES informatīvajām vitrīnām Rīgas lidostā kā arī pie jaunizveidotajām vitrīnām dabas izglītības centros. Svarīgi šādu informāciju iekļaut drukātā materiālā, kas ir viegli pieejams. Tūristiem un ceļotājiem iepazīšanās ar šāda informatīvu bukleta saturu pirms došanās uz kādu eksotisku valsti, samazinās aizliegtu suvenīru, kas apdraud savvaļas sugu pastāvēšanu, iegādāšanās risku un informēs par sekojošo atbildību ar tiem šķērsojot valstu robežas.

Projekta rezultāti

Semināru organizēšana Muitas pārvaldes, Valsts un Pašvaldības policijas darbiniekiem sniegs labākus kontroles rezultātus gan uz Latvijas robežas, gan iekšējā tirgū, kā arī uzlabos komunikāciju starp iesaistītajām institūcijām. Izveidojot informatīvi izglītojošas vitrīnas ar CITES īpatņiem ir iespēja ilglaicīgi informēt sabiedrību par konvencijas darbu un sekām, kādas tās var būt pārvadājot vai tirgojot izstrādājumus no aizsargājamiem dzīvniekiem vai augiem. Kā papildu informatīvs materiāls būs izdales materiāli un bukleti par CITES. Bukletos tiks iekļautas informācija par to ko ceļotāji un tūristi drīkst un nedrīkst pārvadāt – tas ir biežāk uzdotais jautājums. Plānots izdot 15 000 bukletu, kas tiks izdoti trīs valodās (Lat, Rus, Eng), bukleti tiks izvietoti Muitas kontroles punktos (5 muitas punktos katrā pa 2000 bukletu), Rīgas lidostā, kā arī pie citām DAP izveidotajām vitrīnām. Svarīgi ir šādu informāciju iekļaut drukātā formātā, jo šādu informāciju cilvēks var paņemt līdzi un izmantot kā „špikeri” ko drīkst un ko nedrīkst darīt ar CITES īpatņiem.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 13 198.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 198.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 198.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.