• Sākums >
  • Sugas aizsardzības plāna izstrādāšana un ieviešanas uzsākšana resnvēdera purvuspārei Leucorrhina caudalis

Sugas aizsardzības plāna izstrādāšana un ieviešanas uzsākšana resnvēdera purvuspārei Leucorrhina caudalis

Reģ Nr. 1-08/162/2014

Projekta mērķis

Rensnvēdera purvuspāres Leucorrhinia caudalis aizsardzības stāvokļa uzlabošana un Ziņojumam Eiropas Komisijai par biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā (Novērtējums par 2013.-2019. gada periodu) nepieciešamās informācijas nodrošināšana.

Projekta uzdevumi

Izstrādāt sugas aizsardzības plānu • Saskaņot ar Dabas aizsardzības pārvaldi sugas aizsardzības plāna izstrādes grafiku un par izstrādes gaitu informējamo / iesaistāmo ieinteresēto organizāciju/personu sarakstu. • Sagatavot sugas aizsardzības plānu atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām (19.03.2007.Vides ministrijas rīkojums Nr.142). Uzsākt sugas aizsardzības plāna ieviešanu • Sagatavot datu kopu Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmai "OZOLS" par resnvēdera purvuspāres atradnēm. • Apsekot nejauši izvēlētas (~20-30 atradnes) zināmās resnvēdera purvuspāru atradnes un veikt mikrobiotopu kartēšanu. • Apsekot nejauši izvēlētas (~20-30 atradnes) zināmās resnvēdera purvuspāru atradnes un iegūt hidroķīmiskos datus. • Jaunizveidotā ūdenstilpē izveidot resnvēdera purvuspāres biotopa aptuvenu kopiju (iestādot atbilstošus augus un veidojot sugai piemērotas veģetācijas struktūru). • Veikt sugas aizsardzībā iesaistīto ieinteresēto organizāciju/personu apmācību par spāru aizsardzības aspektiem.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts sugas aizsardzības plāns resnvēdera purvuspārei un nodots Dabas aizsardzības pārvaldei. 2. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS" iekļautas visas zināmās resnvēdera purvuspāres atradnes (aptuveni 100 atradnes) un tās raksturojošā informācija. 3. Reprezentatīva paraugkopa ar rensvēdera purvuspāres apdzīvoto biotopu mikrobiotopu kartējumu (izmantojama Natura monitoringa vajadzībām). 4. Reprezentatīva paraugkopa ar rensvēdera purvuspāres apdzīvoto biotopu hidroķīmiskajiem datiem. 5. Izveidota renvēdera purvuspāres biotopa aptuvena kopija (demonstrāciju objekts). 6. Apmācīti sugas aizsardzībā iesaistīti cilvēki (30 cilvēki).

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Zaļā upe
Limbaži, Priežu iela 10-6, LV-4001
Projekta kopējās izmaksas 11 264.68 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 924.68 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 925.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.