• Sākums >
  • Latvijas dižkoku - dabas pieminekļu inventarizācija un datu bāzes precizēšana

Latvijas dižkoku - dabas pieminekļu inventarizācija un datu bāzes precizēšana

Reģ Nr. 1-08/160/2014

Projekta mērķis

Papildināt informatīvo nodrošinājumu par dižkokiem - dabas pieminekļiem, precizējot to novietojumu, stāvokli un aizsargājamo augu un dzīvnieku iespējamo klātbūtni.

Projekta uzdevumi

1) apsekot dabā vismaz 250 - 300 dižkokus - dabas pieminekļus, sagatavojot kartogrāfisko materiālu un datus ĢIS datu bāzē; 􀂃 Notiks šo dabas pieminekļu lauka apsekošana, to koordinātu fiksācija ar Globālās navigācija sistēmu (GPS) uztvērējiem un stāvokļa fotofiksācija; 􀂃 Tiks apkopotas kopijas no interneta vietnēm un zinātniskās literatūras un pētījumu pārskatiem, kas satur informāciju par dabas pieminekļiem; 􀂃 Tiks veikta aizsargājamo dabas pieminekļu – neapsekoto dižkoku atrašanās vietas lokalizācija, balstoties uz zemes lietojumu veidu plāniem, mēroga 1:10 000 topogrāfiskajām kartēm un ortofotokartēm; 􀂃 Sagatavotās informācija tiks nodota DAP tālākai izmantošanai, kā arī izmantoti zinātniskiem un lietišķiem pētījumiem, studiju un pētnieciskajām aktivitātēm Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē (ĢZZF); 􀂃 Par sagatavotajiem datiem un to pieejamību informēsim pašvaldības. 2) sagatavot karti par tiem dižkokiem, kuru atrašanās vieta ir precīzi zināma, paredzamais apjoms – 6000 dižkoki: 􀂃 Tiks sagatavota datu bāze ĢIS vidē, papildinot un uzturot to pēc projekta beigām LU ĢZZF Karšu pārlūkā un mājas lapā. 4.4. Sagaidāmie rezultāti (norādīt

Projekta rezultāti

Tiks apsekoti dabā 250- 300 dižkoki (saraksts p. 4.3) un precizēta informācija par iespējami lielāku dižkoku skaitu. ĢIS datu bāzē kopējais ietvertais ar precīzām koordinātām paredzamais dižkoku skaits – apmēram 6000. Tiks iegūta un saglabāta informācija par Latvijas dabas vērtībām un veikta to popularizēšana. Iegūtā informācija tiks iesniegta Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldē integrēšanai datu bāzē Ozols Iegūtie materiāli tiks izmantoti LU ĢZZF tālākām studiju un pētnieciskajām aktivitātēm. Iegūtā informācija, interaktīva karte ar ĢIS rīkiem sabiedrības informēšanai par dižkokiem un lūgums iesūtīt savus datus, ja to nav kartē, noteikti radīs atsaucību sabiedrībā un dos pienesumu informācijas precizēšanai.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 6 132.15 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 591.52 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 592.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.