• Sākums >
  • Bīstamo vielu vides kvalitātes normatīvu, pazemes ūdeņu kvalitātes normatīvu un prasību pazemes ūdeņu attīrīšanai piesārņotās vietās aktualizācija

Bīstamo vielu vides kvalitātes normatīvu, pazemes ūdeņu kvalitātes normatīvu un prasību pazemes ūdeņu attīrīšanai piesārņotās vietās aktualizācija

Reģ Nr. 1-08/15/2020

Projekta mērķis

1) pārskatīt un aktualizēt virszemes ūdeņu normatīvo regulējumu attiecībā uz Latvijai aktuālu bīstamu ķīmisku vielu vides kvalitātes normatīviem; 2) pārskatīt un aktualizēt normatīvā regulējuma prasības attiecībā uz pazemes ūdeņu novērtēšanu un attīrīšanu piesārņotajās vietās. Vides piesārņojums ar ķīmiskajām vielām ir aktuāla problēma gan pasaulē, gan Eiropas Savienībā un Latvijā. Īpaša vērība nepieciešama ūdeņu aizsardzībai pret ķīmisko piesārņojumu, ņemot vērā ūdens kā resursa nozīmi cilvēku dzīves kvalitātes nodrošināšanā, kā arī ar ūdeni saistītu ekosistēmu pastāvēšanā. Projekta ietvaros tiks aktualizētas un precizētas prasības virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzībai pret ķīmisko piesārņojumu, ņemot vērā aktuālāko informāciju šajā jomā.

Projekta uzdevumi

1.Pārskatīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt MK 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" (turpmāk - MK noteikumi Nr.118) 1.pielikumā iekļauto bīstamo vielu vides kvalitātes normatīvus atbilstoši aktualizētajam bīstamo vielu sarakstam un izstrādāt vides kvalitātes normatīvus saraksta jaunajām vielām; 2. Pārskatīt MK noteikumu Nr.118 10.pielikumā iekļautos parametrus un tiem noteiktos kvalitātes normatīvus un nepieciešamības gadījumā papildināt parametru sarakstu un noteikt attiecīgos normatīvus; 3. Pārskatīt prasības pazemes ūdeņu attīrīšanai piesārņotās vietās (MK noteikumu Nr.118 10.pielikuma 2.tabula) un nepieciešamības gadījumā papildināt parametru sarakstu un precizēt prasības piesārņojuma attīrīšanai.

Projekta rezultāti

1.Pārskatīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt MK 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" (turpmāk - MK noteikumi Nr.118) 1.pielikumā iekļauto bīstamo vielu vides kvalitātes normatīvus atbilstoši aktualizētajam bīstamo vielu sarakstam un izstrādāt vides kvalitātes normatīvus saraksta jaunajām vielām; 2. Pārskatīt MK noteikumu Nr.118 10.pielikumā iekļautos parametrus un tiem noteiktos kvalitātes normatīvus un nepieciešamības gadījumā papildināt parametru sarakstu un noteikt attiecīgos normatīvus; 3. Pārskatīt prasības pazemes ūdeņu attīrīšanai piesārņotās vietās (MK noteikumu Nr.118 10.pielikuma 2.tabula) un nepieciešamības gadījumā papildināt parametru sarakstu un precizēt prasības piesārņojuma attīrīšanai.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 12 000.01 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 000.01 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 180.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.