• Sākums >
  • Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas papildināšana un ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un izpētei

Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas papildināšana un ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un izpētei

Reģ Nr. 1-08/159/2013

Projekta mērķis

Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas papildināšana un bioloģiski daudzveidīgu, zinātniski pamatotu, izglītojošu un ilgtspējīgu ekspozīciju paplašināšana, kā arī sugu izpēte to genofonda un biotopu saglabāšanai.

Projekta uzdevumi

1) Paplašināt Latvijas floras reto un aizsargājamo sugu kolekcijas ekspozīciju 0,5 ha platībā, veidojot biotopu modeļus augu dabiskajām dzīvotnēm pietuvinātos apstākļos. Uzsākt 3 jaunu biotopu modeļu ierīkošanu. 2) Papildināt NBD Latvijas floras kolekciju ar 50 jaunām genofonda vienībām (tai skaitā ar retajām un apdraudētajām sugām un ar dabisko dzīvotņu sugu kompleksu), veikt reto un aizsargājamo sugu izpēti to savvaļas atradnēs. Plānots veikt 6 ekspedīcijas. 3) Izgatavot un izvietot informatīvi izglītojošus materiālus par izveidotajiem biotopu modeļiem un tajos sastopamajām sugām (2 lielie un 3 mazie stendi). 4) Noorganizēt izglītojošu pasākumu – tematisko ekskursiju gida pavadībā NBD apmeklētājiem par Latvijas floras, tai skaitā reto un aizsargājamo sugu, izpēti un ex situ saglabāšanas aktualitātēm.

Projekta rezultāti

1) Biotopu modeļi tiks veidoti uz esošu dabiskiem apstākļiem pietuvinātu biotopu bāzes, tādējādi paredzot to ilgtspēju un resursu ietaupījumu turpmākajā uzturēšanā. Projekta īstenošanas gadījumā projekta rezultātu uzturēšanu būs iespējams veikt NBD budžeta ietvaros. 2) Latvijas floras retajām un apdraudētajām sugām tiks radīti piemēroti saglabāšanas apstākļi, kā arī uzkrātas zināšanas par sugu piemērošanos ex situ. Sugu ekoloģijas izpēte ex situ un in situ kalpos par teorētisko un praktisko pamatu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 3) Papildināta Latvijas floras reto un apdraudēto sugu kolekcija un uz zinātniskiem pamatiem balstīta, NBD apmeklētājiem brīvi pieejama izglītojoša ekspozīcija – biotopu modeļi. 4) Tiks palielināta NBD kā ĪADT vērtība. 5) Tiks palielināta NBD kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu popularizējošas institūcijas kapacitāte.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 4 761.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 761.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 761.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.