• Sākums >
  • Slīteres Nacionālā parka ligzdojošu putnu inventarizācija

Slīteres Nacionālā parka ligzdojošu putnu inventarizācija

Reģ Nr. 1-08/158/2018

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt aktuālus datus par Slīteres Nacionālajā parkā ligzdojošo putnu sugu izplatību. Tuvākajos pāris gados šie dati būs nepieciešami izstrādājot jauno Slīteres Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu, precizējot un pamatojot teritorijas zonējumu, tāpat aktualizējot teritorijas apsaimniekošanas pasākumu nepieciešamību un jau veikto pasākumu efektivitāti. Ilgtermiņā šādi dati palīdz precizēt informāciju par aizsargājamo sugu izplatību daudz plašākā mērogā, tostarp gatavojot ziņojumu Eiropas Komisijai par savvaļas putnu aizsardzību Latvijā.

Projekta uzdevumi

1. veikt ligzdojošo putnu inventarizāciju 214 kvadrātos; 2. sagatavot visu ligzdojošo putnu izplatības kartes; 3. sagatavot apsaimniekošanas pasākumus īpaši aizsargājamām putnu sugām. 4. sagatavot atskaiti par ligzdojošiem putniem Slīteres Nacionālajā parkā un salīdzināt jaunākos datus ar 2006.-2007.gada datiem.

Projekta rezultāti

1. oriģinālās inventarizācijas anketas (drukātā veidā); 2. ligzdojošo putnu izplatības kartes (sagatavots digitālā veidā (.shp formātā); 3. rekomendācijas apsaimniekošanas pasākumiem īpaši aizsargājamām putnu sugām (sagatavots word un pdf formātā); 4. atskaite par ligzdojošiem putniem (word un pdf formātā).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Zaļā doma
Ances pag., Puteri, LV-3612
Projekta kopējās izmaksas 25 196.16 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 196.16 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.