• Sākums >
  • Informācijas ieguve par īpaši aizsargājamo sugu meža sicista Sicista betulina

Informācijas ieguve par īpaši aizsargājamo sugu meža sicista Sicista betulina

Reģ Nr. 1-08/158/2016

Projekta mērķis

Noskaidrot meža sicistas Sicista betulina sastopamības ilgtermiņa izmaiņas, izmantojot pūču barības sastāva analīzi, izskaidrojot sugas sastopamības izmaiņu saistību ar pūču alternatīvajiem un pamata upuriem – barības objektiem. Izvērtēt pūču barības sastāva pētījumu laika un izmaksu efektivitāti meža sicistas populācijas izmaiņu monitoringā un iespējas sugas dzīvotnes izvēles analīzē.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot vēsturiskos pūču ligzdošanas materiālus un barības atliekas no dabiskajām un mākslīgajām ligzdošanas vietām; 2. Apsekot pūču dabiskās un mākslīgās ligzdošanas vietas 2016. gada ligzdošanas sezonā – ligzdojošo putnu sugu noskaidrošanai; 3. Ievākt 2016. gada ligzdošanas materiālu no attiecīgajā gadā apdzīvotajām ligzdošanas vietām; 4. Attīrīt apkopotos ligzdošanas materiālus, tos izdalot pūču barības sastāva noteikšanai derīgajās (kauli, spalvas, hitīns) un nederīgajās daļās (skaidas, zari, smiltis, satrupējusi koksne, dzīvnieku vilna); 5. Identificēt pūču barības objektus līdz iespējami precīzākai taksonomiskajai piederībai, izmantojot dzīvnieku kaulu, putnu spalvu un kukaiņu atlieku noteicējus; 6. Noskaidrot pūču barības objektu skaitu, izmantojot minimālā indivīdu skaita noteikšanas metodi; 7. Veikt biežāk sastopamo sīko zīdītāju monitoringu 2016. gadā parauglaukumos; 8. Apkopot un analizēt datus, veidojot sicistas sastopamības pārmaiņu modeļus, kuros ņemta vērā sugas nozīme kā pamata barības objektam, alternatīvajam barības objektam, saistībā ar citiem pūču barības objektiem, konkrētā pāra reproduktīvajām sekmēm, pūces sugu (plašas ainavas līmeņa analīze). Datus dažādi grupējot, izmantojot vispārīgās lineārās un hierarhiskās analīzes metodes, noskaidrot sugas sastopamības izmaiņas pūču izpētes parauglaukumos un noteiktās ligzdošanas teritorijās. 9. Izvērtēt pūču barības sastāva pētījumu efektivitāti meža sicistas populācijas izmaiņu monitoringā un iespējas ar šo datu palīdzību analizēt sīkā zīdītāja dzīvotnes izvēli. 10. Sagatavot un publicēt projekta rezultātu pārskatu, kas ievietojams projekta veicēja un partnera mājaslapās).

Projekta rezultāti

1. Apkopot vēsturiskos pūču ligzdošanas materiālus un barības atliekas no dabiskajām un mākslīgajām ligzdošanas vietām; 2. Apsekot pūču dabiskās un mākslīgās ligzdošanas vietas 2016. gada ligzdošanas sezonā – ligzdojošo putnu sugu noskaidrošanai; 3. Ievākt 2016. gada ligzdošanas materiālu no attiecīgajā gadā apdzīvotajām ligzdošanas vietām; 4. Attīrīt apkopotos ligzdošanas materiālus, tos izdalot pūču barības sastāva noteikšanai derīgajās (kauli, spalvas, hitīns) un nederīgajās daļās (skaidas, zari, smiltis, satrupējusi koksne, dzīvnieku vilna); 5. Identificēt pūču barības objektus līdz iespējami precīzākai taksonomiskajai piederībai, izmantojot dzīvnieku kaulu, putnu spalvu un kukaiņu atlieku noteicējus; 6. Noskaidrot pūču barības objektu skaitu, izmantojot minimālā indivīdu skaita noteikšanas metodi; 7. Veikt biežāk sastopamo sīko zīdītāju monitoringu 2016. gadā parauglaukumos; 8. Apkopot un analizēt datus, veidojot sicistas sastopamības pārmaiņu modeļus, kuros ņemta vērā sugas nozīme kā pamata barības objektam, alternatīvajam barības objektam, saistībā ar citiem pūču barības objektiem, konkrētā pāra reproduktīvajām sekmēm, pūces sugu (plašas ainavas līmeņa analīze). Datus dažādi grupējot, izmantojot vispārīgās lineārās un hierarhiskās analīzes metodes, noskaidrot sugas sastopamības izmaiņas pūču izpētes parauglaukumos un noteiktās ligzdošanas teritorijās. 9. Izvērtēt pūču barības sastāva pētījumu efektivitāti meža sicistas populācijas izmaiņu monitoringā un iespējas ar šo datu palīdzību analizēt sīkā zīdītāja dzīvotnes izvēli. 10. Sagatavot un publicēt projekta rezultātu pārskatu, kas ievietojams projekta veicēja un partnera mājaslapās).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2017
Īstenotājs Latvijas Pūču izpētes biedrība
Nagļu pag., Rēzeknes nov., "Skaistkalni", Nagļi, LV-4631
Projekta kopējās izmaksas 34 190.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 34 190.50 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 34 190.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.