• Sākums >
  • Vides un zivju resursu aizsardzības kapacitātes celšana, sabiedrības ieinteresēšana un iesaistīšana

Vides un zivju resursu aizsardzības kapacitātes celšana, sabiedrības ieinteresēšana un iesaistīšana

Reģ Nr. 1-08/157/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Ieinteresēt un veikt ieinteresēto personu (jauniešu un bērnu) izglītošanu, palielināt izpratni par zivju resursu un vides aizsardzības jomu, tādējādi nodrošinot šīs joma aizsardzību un vides stāvokļa nodrošināšanu. Ilgtermiņa: Izglītot un ierādīt pamatprasmes pašvaldību institūciju darbiniekiem un sabiedriskajiem inspektoriem, kapacitātes celšanai un turpmākai sadarbības veidošanai ar Valsts vides dienestu zivju resursu un vides aizsardzības nodrošināšanai.

Projekta uzdevumi

1. Semināri par zivju resursiem un vides aizsardzību jauniešu un bērnu izpratnes veicināšanai. Semināru vadīšana tiks uzticēta cilvēkiem no Valsts vides dienesta un biedrības “Silva Fortis” ar ilggadīgu pieredzi zivju resursu un vides aizsardzībā gan no profesionālās pieredzes ikdienā, gan no iegūtajām zināšanām izglītojoties šajā jomā; 2. Semināri par zivju resursiem un vides aizsardzību, aizsardzības pasākumu veikšanu un nodrošināšanu pašvaldību institūcijām, sabiedriskajiem inspektoriem un Vidzemes zvejnieku biedrības biedriem. Semināru vadīšana tiks uzticēta cilvēkiem no Valsts vides dienesta un biedrības “Silva Fortis” ar ilggadīgu pieredzi zivju resursu un vides aizsardzībā gan no profesionālās pieredzes ikdienā, gan no iegūtajām zināšanām izglītojoties šajā jomā; 3. Praktiskās nodarbības jauniešiem un bērniem par vides problēmām un to risinājumiem, dabas procesiem un īpatnībām Vidzemes reģiona upēs; 4. Praktiskās nodarbības pašvaldību institūciju darbiniekiem, sabiedriskajiem inspektoriem un Vidzemes zvejnieku biedrības biedriem, pielietojot praksē teorētiski iegūtās zināšanas par zivju resursu un vides aizsardzību; 5. Sadarbības reidu veikšana starp Valsts vides dienestu, biedrību, pašvaldību pilnvarotajām personām un sabiedriskajiem inspektoriem pavasara zivju nārsta perioda laikā; 6. Sadarbības reidu veikšana starp Valsts vides dienestu, biedrību, pašvaldību pilnvarotajām personām un sabiedriskajiem inspektoriem rudens zivju nārsta perioda laikā.

Projekta rezultāti

1. 4 semināri jauniešiem un bērniem, kuru laikā viņi tiks izglītoti un uzlabots viņu zināšanu līmenis par zivju resursu un vides aizsardzības jomas jautājumiem, tiks rosināta viņu izpratne par vidi un tās problēmām, dabisko procesu norisi; 2. 4 semināri pašvaldību institūciju darbiniekiem, sabiedriskajiem inspektoriem un Vidzemes zvejnieku biedrības biedriem, kuros tiks nodrošināta apmācība vispārīgā zivju resursu un vides aizsardzības normatīvo aktu izmantošanā, patstāvīgi veicot vides aizsardzības pasākumus; 3. 4 praktisko nodarbību nodrošināšana jauniešiem un bērniem dabā, veicot nobraucienus ar laivām pa Vidzemes reģiona upēm. Apgūstot un izpētot upju biotopus un faunas dzīvotnes, diskutējot par cilvēku darbībām un to ietekmi upēs un to krastos – maluzvejniecība, vides un antropogēnais piesārņojums, mežizstrāde; 4. Pašvaldību institūciju darbinieku, sabiedrisko inspektoru un Vidzemes zvejnieku biedrības biedriem nodarbības dabā, lai nodrošinātu un pārbaudītu teorētiski iegūto zināšanu patstāvīgas izpildes funkcijas zivju resursu un vides aizsardzības nodrošināšanā; 5. Valsts vides dienesta, Vidzemes zvejnieku biedrības, pašvaldību pilnvaroto personu un sabiedrisko inspektoru sadarbība reidu veikšanā zivju nārsta pavasara lieguma periodā, nodrošinot ūdenstilpņu apsekošanu un zivju resursu aizsardzību gan Vidzemes reģiona upēs, gan Rīgas jūras līča piekrastē. Pavasara lieguma periodā paredzēts nodrošināt 20 reidus Vidzemes reģiona upēs un 10 reidus Rīgas jūras līča piekrastē. Sadarbības veidošana zivju resursu aizsardzībā ir ļoti nepieciešama, jo viens pats Valsts vides dienests un pašvaldības nespēj ar resursiem nodrošināt pietiekamu skaitu personu, kuri ir gatavi iesaistīties šo resursu aizsardzībā; 6. Valsts vides dienesta, Vidzemes zvejnieku biedrības, pašvaldību pilnvaroto personu un sabiedrisko inspektoru sadarbība reidu veikšanā zivju nārsta rudens lieguma periodā, nodrošinot ūdenstilpņu apsekošanu un zivju resursu aizsardzību gan Vidzemes reģiona upēs, gan Rīgas jūras līča piekrastē. Rudens lieguma periodā paredzēts nodrošināt 25 reidus Vidzemes reģiona upēs un 15 reidus Rīgas jūras līča piekrastē. Sadarbības veidošana zivju resursu aizsardzībā ir ļoti nepieciešama, jo viens pats Valsts vides dienests un pašvaldības nespēj ar resursiem nodrošināt pietiekamu skaitu personu, kuri ir gatavi iesaistīties šo resursu aizsardzībā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs Vidzemes zvejnieku biedrība
Saulkrastu nov.,, Skultes iela 3, Zvejniekciems, Saulrakstu pag., LV-2161
Projekta kopējās izmaksas 23 268.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 268.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.