• Sākums >
  • Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte

Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte

Reģ Nr. 1-08/157/2013

Projekta mērķis

Latvijas aizsargājamo sugu augu ex situ kultivēšanas un saglabāšanas paņēmienu izzināšana. Dažu sugu savvaļas populāciju pētījumi, lai iegūtu pielietojamus datus sugu saglabāšanai in situ.

Projekta uzdevumi

Projekts iecerēts kā 2013. gada projekta turpinājums. Izmantojot jau in vitro ievadīto īpaši aizsargājamo augu materiālu, tiks pētīta atsevišķu sugu augu kultivēšana, sugu bankas uzturēšana tiks nodrošināta dažādās temperatūrās, tai skaitā, lēnas augšanas apstākļos, izvēloties piemērotākās barotnes no iepriekš veiktiem eksperimentiem un veicot jaunus izmēģinājumus. Turpināsies izmēģinājumi in vitro ar grūti kultivējamām sugām, kā arī materiāla papildināšana ekspedīcijās. Kultūrā pavairoto reto sugu augu stādījumus pielāgotos substrātos, ekspozīcijās un biotopos NBD teritorijā papildinās un izmantos fenoloģiskiem novērojumiem un apmeklētāju izglītošanai. Dažu Eiropas Biotopu Direktīvas aizsargājamu sugu populācijās tiks veikta īpatņu uzskaite un demogrāfiskās struktūras raksturojums. Kopumā tiks pabeigta dzeltenās dzegužkurpītes Latvijas populācijas apzināšana un ģenētiskās daudzveidības analīze un uzsākta šo sugu pavadošās mikorizas izpētes metodikas izstrāde.

Projekta rezultāti

Veidojamā in vitro banka sekmēs bioloģiskās daudzveidības ex situ saglabāšanas pētījumu attīstību un ir arī līdzeklis reto augu bioloģijas izzināšanai. Projekta izstrādē tiks iegūtas specifiskas zināšanas par sugu adaptāciju un saglabāšanu ex situ (izmantojot arī in situ pētījumos iegūtos datus). Aizsargājamo Latvijas savvaļas sugu augu ekspozīcija tiks izmantota Nacionālā botāniskā dārza apmeklētāju izglītošanai – priekšstata veidošanai par bioloģisko daudzveidību un tās saglabāšanas nepieciešamību.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 12 736.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 598.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 598.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.