• Sākums >
  • Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darbinieku apmācības par gaisa piesārņojuma izkliedes aprēķina datorprogrammu pielietošanu un vides trokšņa novērtēšanu

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darbinieku apmācības par gaisa piesārņojuma izkliedes aprēķina datorprogrammu pielietošanu un vides trokšņa novērtēšanu

Reģ Nr. 1-08/156/2013

Projekta mērķis

Veicināt profesionālās kapacitātes celšanu gan jauniem, gan esošajiem darbiniekiem, ar mērķi paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un darba efektivitāti. Veicināt pārvaldes kapacitātes stiprināšanu efektīvu lēmumu pieņemšanā.

Projekta uzdevumi

1) Iekārtu radīta emisiju daudzuma noteikšanai piemērotākie paņēmieni. 2) Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu satura novērtēšana, lai novērstu, ierobežotu un kontrolētu gaisu piesārņojošo vielu, smaku emisiju no stacionāriem piesārņojuma avotiem. 3) Izkliedes datorprogrammu (Envi Man; ADMS; Aermod) ievaddatu un izkliedes rezultātu analīze. 4) Vides trokšņa radīto kaitīgo seku novērtēšanas metodes.

Projekta rezultāti

Iegūtās zināšanas par izkliedes datorprogrammu ievaddatu un izkliedes rezultātu analīzi, kā arī par vides trokšņa novērtēšanas metodēm, pārvaldes darbinieki varēs izmantot pieņemot lēmumus par atļauju izsniegšanu, ka arī novērtējot paredzētās darbības ietekmi uz vidi.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 4 980.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 980.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 980.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.