Neatstāj pēdas!

Reģ Nr. 1-08/150/2018

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir aktualizēt Latvijas sabiedrībā āra dzīves ētikas principus un veidot sabiedrības izpratni par tiem Latvijā, kā arī popularizēt Latvijas Skautus un gaidas kā dabas draugus un ekspertus āra dzīves ētikas „Neatstāj pēdas” principos un organizāciju, kurai ir nozīmīgi veicināt vides apziņu jauniešos.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavošanās darbi apmācībām. Apmācību plāna izveidošana, metodisko materiālu un nodarbību sagatavošana. Pārgājiena plānošana. Iesaistīti eksperti un projektā iesaistītās atbildīgās personas. 2. Apmācības par „Neatstāj pēdas” principiem un metodiku, kā tos mācīt, veidot jauniešu izpratni par tiem. Apmācībās paredzēts apmācīt 15-20 organizācijas biedrus no 17 gadu vecuma, kas pēc tam vadīs nodarbības un darbosies kā brīvprātīgie vasaras nometnēs. 3. Roveru un lielgaidu nometne: nometne, kas paredzēta LSGCO biedriem no 16 – 25 gadu vecumam. Nometnes laikā paredzēts rīkot praktiskas nodarbības un diskusijas par aktuāliem jautājumiem mūsdienu Latvijā un pasaulē, tai skaitā par vides ilgtspējas jautājumiem. Plānots, ka nometnē piedalīsies 80-100 jaunieši 16-25 gadu vecumā. 4. Rīgas 155. skautu vienības 20 gadu jubilejas nometne: Rīgas 155. skautu vienība ir viena no lielākajām vienībām Latvijā un šogad vasarā atzīmēs savas darbības 20 gadus ar vērienīgu nometni, aicinot arī savas tuvākās sadraudzības vienības no visas Latvijas. Nometnes laikā tiks rīkots pārgājiens un laivu brauciens pa tuvāko apkārtni, kurā jauniešiem būs iespēja praktizēt „Neatstāj pēdas” principus, par kuriem tie būs guvuši zināšanas kādā no nometnes nodarbībām. Plānots, ka nometnē piedalīsies 70-100 bērni un jaunieši. 5. Nometne „24. Paralēle”: šī nometne tradicionāli rīkota interesentiem, kas nav vēl iesaistījušies skautu un gaidu kustībā, bet vēlas ar to iepazīties. Nometne jau trīsreiz ir rīkota bērniem un jauniešiem, vienreiz pieaugušajiem. Šogad paredzēts nometni rīkot gan pieaugušajiem – interesentiem, kas vēlētos iesaistīties un kļūt par brīvprātīgajiem un/vai skautu un gaidu vadītājiem, gan bērniem un jauniešiem, kuri būtu potenciāli jaunie organizācijas biedri. Plānoti 50-60 dalībnieki. 6. “Spēka nometne” sadarbībā ar fondu „Namejs” starptautisko militāro operāciju dalībnieku bērniem. Šajā nometnē LSGCO organizēs nometnes darbību, dalībnieku audzināšanas darbu, pārgājienu, viena diena tiks veltīta skautu un gaidu mākām, kuru laikā notiks arī nodarbības par „Neatstāj pēdas” principiem. Plānots, ka nometnē piedalīsies ~100 dalībnieku. 7. Pasākumu izvērtēšana. Pieredzē balstīta metodisko materiālu sagatavošana vadītāju lietošanai skautu un gaidu vienībās. Nodarbības izveidošana interesentiem – skolēniem – klasēm – iepazīstinot ar „Neatstāj pēdas” principiem. 8. Video veidošana. Projekta laikā, lai stāstītu par vides ilgtspēju, jauniešu lomu bioloģiskās vides saglabāšanā tiks piesaistīta filmēšanas komanda, kas izveidos īsus, kvalitatīvus klipiņus, ar kuru palīdzību piesaistīt plašāku mērķauditoriju.

Projekta rezultāti

Tieši apmācīti 300- 380 jaunieši, tie guvuši zināšanas, izprot un praktizē āra dzīves ētikas principus „Neatstāj pēdas” un ir ar videi draudzīgu dzīves pieeju Latvijas bioloģiskās vides daudzveidības saglabāšanā, kā arī ir gatavi dalīties ar citiem jauniešiem.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 10.09.2018
Īstenotājs Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija
Rīga, Dārziņu 9. līnija 11, LV-1063
Projekta kopējās izmaksas 16 562.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 562.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.