• Sākums >
  • Daudzpusīgu aktivitāšu cikls apputeksnētāju saglabāšanas veicināšanai

Daudzpusīgu aktivitāšu cikls apputeksnētāju saglabāšanas veicināšanai

Reģ Nr. 1-08/14/2024

Projekta mērķis

Aktualizēt kukaiņu apputeksnētāju samazināšanās problemātiku, veicinot bērnu un jauniešu kompetenci par ekosistēmas pakalpojumiem. Veicināt videi draudzīgu paradumu veidošanos, iesaistot sabiedrību praktiskās kukaiņu māju veidošanas darbnīcās, kā arī piedāvājot pamācības tiešsaistē. Izveidot brīvi pieejamu metodisko materiālu Latvijas skolām ar mērķi izglītot par apputeksnētāju daudzveidību Latvijā, radot piemēru pilsoniskās līdzdalības iespējai kukaiņu daudzveidības nodrošināšanā.

Projekta uzdevumi

A1 Materiālu (stendu, digitālā satura) vizuālā un saturiskā izstrāde A2 Apputeksnētāju noteicējs A3 Izglītojoši vides objekti, patstāvīgā pamācība A4 Video materiāls par kukaiņu māju būvniecību A5 Kukaiņu māju sagataves A6 Klātienes aktivitāšu plānošana un īstenošana A6.1. Klātienes pasākums Rīgā A6.2. Klātienes pasākums Siguldā A6.3. Klātienes pasākums Jelgavā A7 Nākotnes līderu kompetenču pilnveidošana zināšanu nodošanai A8 Metodiskie materiāli skolām A9 Nodarbības vidusskolēniem par vides politiku. Praktiskās nodarbības par apstādījumu uzlabošanu piemājas un skolas apkārtnē. A10 Nodarbības Valsts bioloģijas olimpiādes ietvaros A11 Apputeksnētāju aktualizēšana sociālajos tīklos

Projekta rezultāti

A1 Izglītojošā un informatīvā satura izstrāde, maketu izstrāde. Interaktīvs digitālais saturs. Informācijas un saistošu vizuālo materiālu izveide, izvietošana Rīga ZOO sociālo tīklu kontos. A2 Materiālu izveide par biežāk sastopamajiem Latvijas apputeksnētājiem. Tiešsaistē pieejama noteicēja izstrāde Latvijas Entomoloģijas biedrības mājaslapā. Projekta klātienes aktivitāšu laikā būs pieejami drukāti izdales materiāli par noteicēju un apputeksnētāju identificēšanu. Ilgtermiņa lietošanai tiks izveidots specializēts Latvijas apputeksnētāju noteicējs līdz dzimtu, ģinšu un/vai sugu līmenim ar vizualizācijām, terminoloģiju un uzbūves skaidrojumiem. A3 Fiziski izstrādāt un izlikt Rīga ZOO teritorijā divus stendus – vienu par apputeksnētāju kukaiņu grupām un otru par vientuļo bišu mītnēm. Stendu pieejamības veicināšana, lai ar to saturu iepazītos pašvadības ceļā. A4 Video materiāls par kukaiņu māju būvniecību, kas daļēji filmēts praktisko izbraukuma nodarbību laikā, un papildināts ar saturu, kas ļauj izprast vides problēmu un tās iespējamos risinājumus, apgūstot tēmu patstāvīgi. Videomateriāla publiskošana. A5 Niedru un citu dabisko materiālu vākšana un sagatavošana kukaiņu māju darbnīcai. Koka sagatavju izstrāde, kurās izveidot kukaiņu mājas (350 gab.). A6 Aktivitāšu saturiskā un praktiskā sagatavošana klātienes pasākumiem: • Kukaiņu māju darbnīca • Pilsētas pļavas stāsts • Pastaiga ar entomologu • Gada kukaiņa 2024 papīra modeļa darbnīca (jaunākai auditorijai) A6.1. Pasākumā īstenotas vismaz trīs no sagatavotajām aktivitātēm (kā aprakstīts A6). Tiek organizēts divas dienas vienā nedēļas nogalē Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza teritorijā. A6.2. Pasākumā īstenotas vismaz trīs no sagatavotajām aktivitātēm (kā aprakstīts A6). Tiek rīkots vienu dienu Siguldas pilsētas teritorijā. A6.3. Pasākumā īstenotas vismaz trīs no sagatavotajām aktivitātēm (kā aprakstīts A6). Tiek rīkots vienu dienu Jelgavas valstspilsētas teritorijā. A7 2023./2024. Jauno biologu skolas mācību gada noslēguma kārta tiks organizēta par zooloģiju un tās galvenais fokuss tiks veltīts apputeksnētājiem. Vadošais īstenotais un projekta partneri nodrošinās atbalstu Jauno biologu skolas pēdējai kārtai ar pasākuma norises vietu (Rīga ZOO), ekspertiem entomoloģijā un tehnisko nodrošinājumu. A8 Metodisko materiālu izstrādāšana vidusskolām vai interešu pulciņiem pētnieciskajai darbībai par apputeksnētājiem skolas apkārtnē un par vides politikas ietekmi uz apputeksnētāju daudzveidību. A9 Praktiskas izbraukuma nodarbības par vides politiku jauniešiem. Lai izpratni nostiprinātu, praktiskajās nodarbībās tiks veicinātas plānošanas prasmes, veidojot apputeksnētājiem draudzīgu pilsētas plānu. Paredzēts īstenot 2024./2025. mācību gada sezonā, veicot izbraukumus uz novadu skolām. A10 Valsts bioloģijas olimpiāde ik gadu vieno vienuviet Latvijā spējīgākos skolēnus (9.-12.kl) bioloģijā un skolotājus, kas iesaistīti šo skolēnu sagatavošanā. VBO tiks vadītas divas nodarbības - viena skolēniem (apputeksnētāju daudzveidība un ar to saistītie vides jautājumi), un otra - skolotājiem, kuriem tiks prezentēti projekta laikā sagatavotie metodiskie materiāli skolām, to saistību ar jauno izglītības standarti un ieteikumi to izmantošanā. A11. Video konkurss (TikTok un Reels satura veidošana) jauniešiem.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 28.02.2025
Īstenotājs RigaZOO Fonds
Rīga, Meža prospekts 1, LV-1014
Projekta kopējās izmaksas 67 700.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 60 253.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 45 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.