• Sākums >
  • Beigu statusa kritēriju izstrādāšana atstrādātām eļļām un naftu saturošiem kuģu atkritumiem

Beigu statusa kritēriju izstrādāšana atstrādātām eļļām un naftu saturošiem kuģu atkritumiem

Reģ Nr. 1-08/14/2020

Projekta mērķis

Pasākuma mērķis: sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu par atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanas kritērijiem atstrādātām eļļām un naftu saturošiem kuģu atkritumiem. Risināmā problēma: Pašreiz tiek veiktas dažādas pārstrādes darbības ar atstrādātajām eļļām un naftu saturošiem kuģu atkritumiem, piemēram, to nostādināšana, ūdens atdalīšana u.tml. Vienlaikus, ņemot vērā, ka šie pārstrādātie materiāli neatbilst tādiem pašiem standartiem kā jaunas eļļas, ir novērota tendence, ka tie tiek izmantoti nelegāli kā kurināmais vai smēreļļas, tādejādi radot vides piesārņojumu un dažādus nelegālas atkritumu apsaimniekošanas riskus. Lai attīrītās eļļas vairs netiktu uzskatītas par atkritumiem un tiktu atļauta to tiesiska izmantošana tautsaimniecībā (piemēram, kā kurināmais vai smēreļļas), ir nepieciešams izstrādāt kritērijus, kurus izpildot, atstrādātās eļļas un naftu saturošo kuģu atkritumus vairs neuzskatīs par atkritumiem, bet gan par produktiem.

Projekta uzdevumi

Veikt situācijas novērtējumu Latvijā par atstrādātam eļļām un līdzīgiem naftas produktiem, īpaši ostās nododamo/ deklarējamo kuģu atkritumu kontekstā. Izanalizēt  šo atkritumu plūsmas (apjomus, galvenos avotus, gala produktus) un pārstrādāšanas tehnoloģijas, kas tiek un ekonomiski pamatoti var tikt izmantotas Latvijā. Novērtēt pārstrādāto un potenciāli Latvijā pārstrādājamo produktu/radīto materiālu atbilstību standartiem kontekstā ar beigu statusa piešķiršanas kritērijiem atkritumiem, tostarp veicot tirgus izpēti par pieprasījumu uz attiecīgiem produktiem. Izanalizēt ES  (Igaunijas un Apvienotās Karalistes, Īrijas) pieredzi un standartus beigu statusa kritēriju noteikšanai. Sagatavot priekšlikumus regulējumam Latvijā.

Projekta rezultāti

Veikt situācijas novērtējumu Latvijā par atstrādātam eļļām un līdzīgiem naftas produktiem, īpaši ostās nododamo/ deklarējamo kuģu atkritumu kontekstā. Izanalizēt  šo atkritumu plūsmas (apjomus, galvenos avotus, gala produktus) un pārstrādāšanas tehnoloģijas, kas tiek un ekonomiski pamatoti var tikt izmantotas Latvijā. Novērtēt pārstrādāto un potenciāli Latvijā pārstrādājamo produktu/radīto materiālu atbilstību standartiem kontekstā ar beigu statusa piešķiršanas kritērijiem atkritumiem, tostarp veicot tirgus izpēti par pieprasījumu uz attiecīgiem produktiem. Izanalizēt ES  (Igaunijas un Apvienotās Karalistes, Īrijas) pieredzi un standartus beigu statusa kritēriju noteikšanai. Sagatavot priekšlikumus regulējumam Latvijā.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 20 000.09 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 000.09 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 199.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.