• Sākums >
  • Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2015”

Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2015”

Reģ Nr. 1-08/14/2015

Projekta mērķis

4.1.1. Samazināt zivju resursu nelikumīgu ieguvi, ar LMA Mobilās grupas veiktajiem kontroles reidiem dažādās Latvijas vietās iespēju robežās nodrošinot zivju resursu ieguves kontroles regularitāti un operatīvu prevencijas pasākumu veikšanu, veicot pastiprinātu kontroli un uzraudzību zivju pavasara un rudens migrācijas un nārsta perioda laikā. 4.1.2. Turpināt pilnveidot LMA Mobilās grupas dalībnieku – sabiedrisko vides inspektoru – Valsts vides dienesta pilnvaroto personu sadarbību ar Valsts vides dienesta (VVD) reģionālo vides pārvalžu inspektoriem, Valsts un pašvaldību policiju un zemessardzi zivju resursu ieguves kontroles un uzraudzības pasākumu koordinētai un operatīvai nodrošināšanai. 4.1.3. Veikt sabiedrības vides izglītošanas pasākumus, tai skaitā LMA Mobilās grupas dalībnieku – sabiedrisko vides inspektoru – VVD pilnvaroto personu un LMA Mpbilās grupas brīvprātīgo palīgu kvalifikācijas celšanas seminārus. 4.1.4. Ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informēt sabiedrību par akcijas norisi un zivju resursu aizsardzības aktualitātēm, kā arī LMA sadarbības partnerus ārvalstīs.

Projekta uzdevumi

4.3.1. LMA Mobilai grupai iespēju robežās nodrošināt zivju resursu ieguves kontroles regularitātes un prevencijas pasākumu operativitāti, vidēji mēnesī veicot apmēram 22 kontroles reidus dažādās Latvijas vietās, pastiprinātu kontroli un uzraudzību veicot zivju pavasara un rudens migrācijas un nārsta perioda laikā, kontroles reidos izmantojot LMA rīcībā esošu un nomātu ekipējumu LMA Mobilās grupas maiņu ekipāžu darbības pilnvērtīgai nodrošināšanai. 4.3.2. Pilnveidot LMA Mobilās grupas dalībnieku – sabiedrisko vides inspektoru – VVD pilnvaroto personu sadarbību ar VVD reģionālo vides pārvalžu inspektoriem, Valsts un pašvaldību policiju un zemessardzi zivju resursu ieguves kontroles un uzraudzības pasākumu koordinētai un operatīvai nodrošināšanai. 4.3.3. Veikt sabiedrības vides izglītošanas pasākumus saistībā ar dabas kapitāla (ūdens un zivju resursu) labu pārvaldību pašvaldību līmenī, kā arī organizēt seminārus LMA Mobilās grupas dalībnieku – sabiedrisko vides inspektoru – VVD pilnvaroto personu un LMA Mobilās grupas brīvprātīgo palīgu kvalifikācijas celšanai zivju resursu kontroles un uzraudzības reidu kvalitātes uzlabošanai. 4.3.4. Ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informēt sabiedrību par akcijas norisi un aktualitātēm zivju resursu aizsardzības jomā.

Projekta rezultāti

4.4.1. Zivju resursu nelikumīgas ieguves līmeņa samazināšanās valsts iekšējo ūdeņos. • LMA Mobilās grupas VVD Zvejas kontroles departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļai iesniegtā ikmēneša kontroles reidu dokumentācija, pusgadu pārskati par darbībām zvejas kontroles jomā un izņemtie nelikumīgie zivju ieguves rīki, • Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai iesniegtās ikmēneša kontroles reidu atskaites ar klāt pievienotu VVD Zvejas kontroles departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļā apstiprinātu kontroles reidu dokumentāciju. 4.4.2. LMA Mobilās grupas dalībnieku – sabiedrisko vides inspektoru – VVD pilnvaroto personu sadarbības uzlabošanās ar VVD reģionālo vides pārvalžu inspektoriem, Valsts un pašvaldību policiju un zemessardzi. • LMA Mobilās grupas VVD Zvejas kontroles departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļai iesniegtā ikmēneša kontroles reidu dokumentācija un izņemtie nelikumīgie zivju ieguves rīki, • Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai iesniegtās ikmēneša kontroles reidu atskaites ar klāt pievienotu VVD Zvejas kontroles departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļā apstiprinātu kontroles reidu dokumentāciju. 4.4.3. Sabiedrības vides izglītības un LMA Mobilās grupas dalībnieku – sabiedrisko vides inspektoru – VVD pilnvaroto personu un LMA Mobilās grupas brīvprātīgo palīgu kvalifikācijas līmeņa palielināšanās zivju resursu kontroles un uzraudzības reidu kvalitātes uzlabošanai. • Veikto pasākumu dokumentācija. 4.4.4. Sabiedrību informēšanas par akcijas norisi un aktualitātēm zivju resursu aizsardzības jomā tematiska dažādošanās. • Plašsaziņas līdzekļos veiktā publicitāte. 4.4.5. Projekta rezultātu uzturēšanai pēc projekta īstenošanas finansējums nebūs nepieciešams.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.12.2015
Īstenotājs Latvijas Makšķernieku asociācija
Rīgas rajons, Ādažu pag., Baltezera iela 1a, Baltezers, LV-2164
Projekta kopējās izmaksas 41 615.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 34 678.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 252.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.