Es un vide - simbioze

Reģ Nr. 1-08/149/2018

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis ir sniegt min 200 Jelgavas, Siguldas, Cēsu, Vārkavas un Engures novada jauniešiem praktiskas zināšanas un iedvesmu ar kompetentu lektoru palīdzību, lai veicinātu viņu vides apziņas attīstību par mežu kā ekosistēmu, tās ētiskajiem un bioloģiskajiem aspektiem, klimata pārmaiņu samazināšanu ar ilgtspējīgas saimniekošanas palīdzību, meža ekosistēmas pakalpojumiem un koku savstarpējo saikni, meža ainavām, un veidotu jauniešos videi draudzīgus ieradumus. Minēto novadu jaunieši tiks iesaistīti vienas dienas pasākumos, praktiski darbojoties ar jomas ekspertiem par mežu kā ekosistēmu vides problēmu kontekstā.

Projekta uzdevumi

1. Dalība festivālā Helsus Jelgavā: 1. 2h lekcija ar “Seek the simple blogeriem” par Zero Waste un minimālisma dzīvesveidu. 2. Jautājumu un atbilžu sesija ar dalībniekiem 2. Pasākums Engures novadā Engures vidusskolā: Auditorijas izglītošana teorētiskos un praktiskos aspektos par atkritumu šķirošanu un samazināšanu, zemes ekosistēmu, videi draudzīgu higiēnas produktu radīšana, atkritumu savākšana mežā u.c. 3. Pasākums Jelgavas novadā Kalnciema vidusskolā: Auditorijas izglītošana teorētiskos un praktiskos aspektos par atkritumu šķirošanu un samazināšanu, zemes ekosistēmu, videi draudzīgu higiēnas produktu radīšana, atkritumu savākšana mežā u.c. 4. Pasākums Vārkavas novadā, Upmalas pagasta Vanagu informācijas centrā: Auditorijas izglītošana teorētiskos un praktiskos aspektos par atkritumu šķirošanu un samazināšanu, zemes ekosistēmu, videi draudzīgu higiēnas produktu radīšana, atkritumu savākšana mežā u.c. 5. Pasākums Siguldas novadā Siguldas vidusskolā: Auditorijas izglītošana teorētiskos un praktiskos aspektos par atkritumu šķirošanu un samazināšanu, zemes ekosistēmu, videi draudzīgu higiēnas produktu radīšana, atkritumu savākšana mežā u.c. 6. Konkurss jauniešiem par pielietoto zināšanu praktizēšanu dzīvē. 7. Facebook lapa: Dalīšanās ar zināšanām, praktisku video izvietošana, projekta vizualizācijas, konkursā iesūtītie darbi u.c

Projekta rezultāti

• Auditorijas izglītošana, iedvesmošana un apziņas vecināšana par Zero waste un minimālisma dzīvesveidu – prakstiski risinājumi, ko ieviest ikdienas dzīvē • 15 jaunieši tiešā/ 100 jaunieši netiešā auditorija • 50 jauniešu auditorija Engures vidusskolā tiek izglītota, veicinot vides apziņas celšanos • 50 jauniešu auditorija Kalnciema vidusskolā tiek izglītota, veicinot vides apziņas celšanos • 50 jauniešu auditorija Vanagu informācijas centrā tiek izglītota, veicinot vides apziņas celšanos • 50 jauniešu auditorija Siguldas vidusskolā tiek izglītota, veicinot vides apziņas celšanos. • Projektā iesaistīto jauniešu motivēšana ieviest zināšanas dzīvē, informēšana par iespēju piedalīties konkursā un saņemt balvas. • Rezultāts ietver jauniešu iesūtītos darbus, foto, video, kuros tie praktiski pielieto iegūtās zināšanas • 100-400 jaunieši netiešā auditorija • 200 jaunieši tiešā auditorija • 800 netiešās auditorijas informēšana un izglītošana par videi svarīgiem jautājumiem, • Visa informācija pieejama plašākai auditorijai FB lapā, kas būs aktuāla gan projekta laikā, gan pēc tā. Informācija tiks atjaunota vismaz reizi nedēļā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.10.2018
Īstenotājs Skudriņa
, ,
Projekta kopējās izmaksas 13 896.05 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 896.05 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 758.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.