• Sākums >
  • Komunikācijas kanāls sadarbībai Abavas senlejā

Komunikācijas kanāls sadarbībai Abavas senlejā

Reģ Nr. 1-08/148/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir, saskaņojot dabas aizsardzības un sociālekonomiskās intereses, veicināt dabas vērtību saglabāšanos un vietējās uzņēmējdarbības attīstību. Izglītot un iesaistīt vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus praktiskā aizsargājamās teritorijas uzturēšanā, ievērojot prasības, kas attiecas uz īpaši aizsargājamu teritoriju un kuras ietvertas topošajā dabas parka “Abavas senleja” dabas aizsardzības plānā.

Projekta uzdevumi

Noorganizēt deviņus bezmaksas praktiskās apmācības seminārus par videi draudzīgu saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Semināru tēmas būs saistītas ar patreizējo pieredzi zālāju atjaunošanā, mežu apsaimniekošanā, dabas taku ierīkošanā, atpūtas vietu izveidošanā un popularizēšanā, tūrisma produktu veidošanā, atkritumu apsaimniekošanā. Paredzēts, ka semināri tiks organizēti Abavas senlejas dabas parka dažādās vietās atbilstoši semināra tēmai, ar iespēju iziet dabā un redzēt cilvēka darbības vai bezdarbības rezultātu. Par semināru lektoriem tiks uzaicināti vides eksperti un citi vides speciālisti, kas pārzina dabas parka “Abavas senleja” teritoriju, kā arī pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta, novadu pašvaldībām, zemju īpašnieki un citas organizācijas, kuru darbība saistīta ar dabas parka teritoriju apsaimniekošanu un uzraudzību. Izveidot semināru jautājumu un atbilžu, atziņu un labo piemēru apkopojumu un publicēt biedrības mājas lapā senleja.lv un www.facebook.com/abavasielejasattistisbascentrs. Veicināt Abavas senlejas dabas parka zemju īpašnieku un uzņēmēju un dažādu valsts iestāžu un nevalstiskā sektora savstarpējo komunikāciju un viedokļu apmaiņu, rosinot uz diskusiju semināru laikā, kā arī izmantojot mūsdienu tehnoloģijas – sociālos tīklus, saraksti e-pastā.

Projekta rezultāti

Noorganizēti deviņi praktiskās apmācības semināri Abavas senlejas dabas parkā, vismaz vienu reizi mēnesī, ar vides ekspertu un speciālistu piedalīšanos, vidējais dalībnieku skaits katrā 25 personas. Apmācību materiāli un labie piemēri būs pieejami internetā biedrības mājas lapā www.senleja.lv un www.facebook.com/abavasielejasattistisbascentrs.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.03.2017
Īstenotājs Abavas ielejas attīstības centrs
Kandava, Kandavas novads, Kūrorta iela 1b, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 10 809.24 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 809.24 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 009.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.