• Sākums >
  • Vēja enerģētikas riska karšu izstrāde Liepājas un Ventspils reģioniem

Vēja enerģētikas riska karšu izstrāde Liepājas un Ventspils reģioniem

Reģ Nr. 1-08/147/2018

Projekta mērķis

Ar efektīvu, uz zinātniskiem kritērijiem balstītu rīku (riska karte, vadlīnijas) palīdzību izdalīt augsta riska zonas putniem potenciālās vēja enerģētikas attīstības teritorijās Liepājas un Ventspils reģionos, tādējādi mazinot konfliktsituācijas starp vēja enerģētikas attīstības un putnu aizsardzības interesēm pašlaik un nākotnē.

Projekta uzdevumi

iezīmēti augsta riska apgabali. 2. Saskaņā ar jaunākiem nozares ornitoloģiskiem pētījumiem un vadlīnijām pilnveidot līdzīga projekta ietvaros 2013.gadā izstrādātās vēja enerģētikas ietekmes uz putniem izvērtēšanas vadlīnijas. 3. Izstrādāt metodiku putnu un vēja elektrostaciju (VES) sadursmju risku aprēķināšanai, izmantojot Band modeli. Metodiku projekta ietvaros aprobēt lauka apstākļos pie esošām VES un plānoto VES vietā.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta un plašam interesentu lokam pieejama digitāla mērogojama riska karte Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS. 2. Pilnveidotas vēja enerģētikas projektu (atsevišķu vēja elektrostaciju (VES) un vēja parku) izvērtēšanas vadlīnijas ekspertiem un valsts pārvaldes darbiniekiem. 3. Metodika putnu un VES sadursmju risku aprēķināšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 49 973.28 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 973.28 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.