• Sākums >
  • Attālajā izpētē balstītas SEG monitoringa metodikas izstrāde purviem

Attālajā izpētē balstītas SEG monitoringa metodikas izstrāde purviem

Reģ Nr. 1-08/146/2018

Projekta mērķis

Izstrādāt inovatīvu attālajā izpētē balstītu siltumnīcefekta fāzu (SEG) emisijas novērtēšanas metodiku purvu biotopiem Latvijā, kuru iekļaut turpmākajos purvu biotopu stāvokļa uzlabošanas projektos Latvijā. Izstrādāt šo metodiku par finanšu un laika patēriņa ziņā efektīvu alternatīvu līdzšinējām SEG emisijas novērtēšanas metodēm purvos Latvijā. Īstermiņa: Pilnveidot pašreizējos vides politikas dokumentus par klimata pārmaiņu prognozēm purvos, balstoties uz projekta laikā iegūtajiem SEG emisijas apjomu scenārijiem dažādiem purvu biotopiem, kuros novērtētas izmaiņas pēc biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumiem.

Projekta uzdevumi

1. Iegūt aviācijā bāzētus attālās izpētes datus projekta purvu pilotteritorijām; 2. Apsekot izvēlētās teritorijas dabā attālās izpētes datu verifikācijai; 3. Noteikt purvu biotopu sastopamību un to kvalitāti izvēlētajās teritorijās pēc attālās izpētes datiem un sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) verificēt iegūto biotopu kartējumu ar DAP rīcībā esošo Eiropas Savienībā aizsargājamo purvu biotopu kartējumu pilotteritorijās; 4. Veikt detalizētu veģetācijas klasificēšanu pēc GEST principa biotopu veidiem; 5. Novērtēt purvu biotopu un veģetācijas atjaunošanas darbu sekmes dažādos laika periodos pēc to realizēšanas; 6. Aprēķināt SEG teorētisko emisiju apjomu, izmantojot iegūtos veģetācijas datus; 7. Pielāgot GEST analīzi Latvijas apstākļiem, izmantojot veiktos SEG aprēķinus; 8. Verificēt GEST analīzes uzrādītos SEG emisijas datus ar faktiskajiem SEG emisijas rādījumiem Augstrozes dabas lieguma purvos un Engures dabas parka purvos, sadarbībā ar LIFE projektu “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju mazināšanai Ziemeļeiropas zemienē” (LIFE15 CCM/DM/000138 Peat-restore); 9. Izstrādāt potenciālos SEG emisijas apjomu scenārijus pēc projekta pilotteritorijās sastopamo purvu biotopu izmaiņu piemēriem un izvērtēt to saistību ar purvu hidroloģisko monitoringu datiem; 10. Aprakstīt SEG emisijas apjomu novērtēšanas metodiku, izmantojot attālo izpēti un Latvijas apstākļiem adaptēto GEST analīzi; 11. Izvērtēt dažādu SEG emisiju apjoma novērtēšanas metožu pielietošanas efektivitāti, tai skaitā pievēršos uzmanību laika un finanšu patēriņam; 12. Sagatavot rekomendācijas optimālākās SEG emisijas novērtēšanas metodikas pielietojumam purvos; 13. Sagatavot rekomendācijas vides politikas dokumentiem, balstoties uz SEG emisijas apjomu scenārijiem; 14. Publicēt Vides risinājumu institūta (VRI) mājaslapā izstrādāto metodikas aprakstu un prezentēt projekta rezultātus ieinteresētajām pusēm projekta noslēguma seminārā.

Projekta rezultāti

1. Projekta pilotteritorijām purvu biotopu veidiem atbilstošās veģetācijas sabiedrību kartes; 2. Adaptēta GEST analīzes metodika Latvijas purvu apstākļiem; 3. Metodikas apraksts SEG emisijas apjomu novērtēšanai purvos Latvijā, izmantojot attālo izpēti un GEST analīzi; 4. Potenciālie SEG emisijas apjomu scenāriji dažādiem purvu biotopiem pēc biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumu veikšanas; 5. Rekomendācijas optimālākās SEG emisijas novērtēšanas metodiku pielietojumam purvos; 6. Rekomendācijas vides politikas dokumentiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņu novērtēšanu un to seku mazināšanu;

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2019
Īstenotājs Vides risinājumu institūts
Priekuļu nov., Lidlauks, Priekuļu pag.,, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 47 365.80 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 365.80 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.