• Sākums >
  • Dabā notiekošo procesu skaidrošana jauniešiem praktiskā ceļā

Dabā notiekošo procesu skaidrošana jauniešiem praktiskā ceļā

Reģ Nr. 1-08/145/2018

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis ir ar praktiskiem piemēriem un aktivitātēm ieinteresēt jauniešus vides izglītības jomā. Ilgtermiņa mērķis ir veicināt pozitīvu jauniešu attieksmi un rīcību pret vidi jau tagad un tālākā nākotnē, nodrošinot Latvijas tautsaimniecībai ilgtspējīgu attīstību.

Projekta uzdevumi

Aktivitātēs plānots aptvert visas projekta nolikumā minētās vecuma grupas, veltot katrai no tām vienu pasākumu veidu, kas, mūsuprāt, šķiet tai visaktuālākais. Visjaunākajiem dalībniekiem parādīsim koksnes produktu ciklu. Parādīsim, kā strādā aprites ekonomika un to kā vienu produktu var pārstrādāt citā, neradot atkritumus. Lai to izdarītu samalsim otrreizējai pārstrādei izmantojamu papīru, ko samitrinot pēc tam izpresēsim dažādus “produktus”. Bērniem praktiski darbojoties, viņiem tiktu dotu vispārējs priekšstats par papīra radīšanas procesiem un to potenciālo izmantošanu otrreizējā pārstrādē, pagarinot resursa dzīves ciklu. Ar vidusskolēniem, Latgalē dosimies praktiskā nodarbībā, kur dosim viņiem iespēju mazināt savu ekoloģisko pēdu, iestādot koku. Praktisko nodarbību laikā, izglītosim viņus mežsaimniecības pamatprincipos un tās nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultātes studentiem parādīsim kādas prasības nepieciešams ievērot, lai, veicot mežsaimniecību, saglabātu bioloģisko daudzveidību. Apskatot dabas vērtības, paralēli tiktu izskaidrota teorija, kas stāv aiz prakses. Papildus tam izglītosim studentus par to, kādas vides prasības jāievēro, lai apsaimniekotās meža platības varētu sertificēt.

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros plānots organizēt x aktivitātes, piedalīties x pasākumos. Vismaz 180 tieši izglītoti jaunieši, ko var pārbaudīt pēc apmeklējuma reģistriem. Vismaz 1000 netieši izglītoto jauniešu, ko var pārbaudīt pēc skatījumu skaita publicētajiem materiāliem. Visi sagatavotie publicitātes materiāli tiks saglabāti x gadus biedrības mājaslapā, atsevišķā sadaļā – “Mēs Dabai”. Tiks sagatavoti vismaz trīs video rullīši sociālajiem tīkliem.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2018
Īstenotājs Šalkone
, ,
Projekta kopējās izmaksas 8 350.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 350.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.