Es ar vidi draugos!

Reģ Nr. 1-08/142/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta īstermiņa mērķis ir īstenot informatīvi izglītojoša rakstura pasākumus jauniešiem Rīgas, Carnikavas un Cēsu pašvaldību teritorijā, izmantojot inovatīvas, efektīvas un uz ilgtspējīgu rezultātu orientētas tēmu pasniegšanas metodes, kā arī veidot zināšanas un radīt izpratni par cilvēku radīto negatīvo ietekmi un risinājumiem, kā to mazināt. Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir izglītot Rīgas, Carnikavas un Cēsu pašvaldību teritoriju jauniešus par: - katra indivīda līdzatbildību par klimata pārmaiņām, - dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību, - resursu taupīšanas nepieciešamību, kā arī veicināt jauniešos vides apziņas veidošanos un iedvesmot tos uz videi draudzīgāku dzīvesveida piekopšanu.

Projekta uzdevumi

Projekta aktivitātes vērstas uz to, lai informētu, izglītotu un veicinātu atbildīgas apziņas un uzvedības un attīstīšanu jauniešu vidū par atkritumu apsaimniekošanu un resursiem, ko var iegūt no tiem, par klimata mainību un katra cilvēka ietekmi uz to, kā arī par dabas un bioloģiskās daudzveidības nozīmi.

Projekta rezultāti

Katram projekta uzdevumam attiecīgi tiek izvirzīti rezultāti vai rādītāji, kurus būs iespējams objektīvi pārbaudīt. 1. Informatīvi izglītojošā ekskursija atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzņēmumā Noorganizēta viena informatīvi izglītojošā ekskursija atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzņēmumā, kurā piedalījušies vismaz 45 jaunieši. Dalībnieki tiks reģistrēti dalībnieku sarakstā. Tiks veiktas fotofiksācijas. Ekskursijā piedalās Rīgas Teikas vidusskolas skolēni. 2. Zero Waste seminārs – pieredzes stāsts Noorganizēti 2 semināri jauniešiem par zero waste koncepta būtību un ieviešanu dzīvē. Semināri notiks Rīgas Teikas vidusskolā un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Katrā seminārā piedalīsies vismaz 45 jaunieši. Dalībnieki tiks reģistrēti dalībnieku sarakstā. Tiks veiktas fotofiksācijas. 3. Interaktīvās ekspedīcijas “Augsne Ūdens Augi” Kopā noorganizētas 2 interaktīvās ekspedīcijas, kurās kopā piedalījušies vismaz 90 cilvēki. Viena ekspedīcija tiks organizēta Carnikavas pašvaldībā, dabas parkā “Piejūra” Carnikavas pamatskolas jauniešiem. Otra ekspedīcija tiks organizēta Cēsu pašvaldībā, Gaujas senielejas Cīrulīšu dabas takās Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešiem. Dalībnieki tiks reģistrēti dalībnieku sarakstā. Tiks veiktas fotofiksācijas.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Baltijas krasti
Rīga, Kr.Barona iela 31a-19, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 8 184.80 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 184.80 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.