Saudzēsim dabu!

Reģ Nr. 1-08/142/2015

Projekta mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes par videi draudzīgu uzvedību ikdienā un ilgtspējīgas vides attīstības jautājumiem bērniem un jauniešiem no dažādām mācību iestādēm.

Projekta uzdevumi

1) Sekmēt bērnos un jauniešos izpratnes rašanos par dabas un kultūrvēsturiskās vides likumsakarībām, vides problēmu cēloņiem un iespējamiem risinājumiem; 2) Veicināt izpratni par atkritumu šķirošanas nozīmi un materiālu otrreizēju izmantošanu; 3) Radoši un aktīvi darbojoties, attīstīt prasmes

Projekta rezultāti

Bērni ieguvuši jaunas zināšanas par dabas un kultūrvēsturiskās vides likumsakarībām (ieraksti darba mapītēs par Embūtes dabas parku un Virgas muižas parku); Bērni ir ieguvuši prasmes novērtēt savas apkārtnes apkārtējo vidi un iesaka risinājumus vides pilnveidošanai (skolas teritorijā tiek izstādītas skolēnu audzēti ziedu stādi); Bērni ir ieguvuši zināšanas un prasmes par atkritumu šķirošanu un otrreizēju izmantošanu; Nometnes dalībniekiem ir izveidojusies īpaši atbildīga attieksme pret atkritumiem, to nokļūšanas bīstamību dabā, samazināšanas iespējām (no potenciāliem atkritumiem darinātas dažādas noderīgas lietas)

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 12.06.2015
Īstenotājs Virgas pamatskola
, ,
Projekta kopējās izmaksas 1 637.71 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 228.40 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.