• Sākums >
  • Kampaņa „EKOenerģijas sertifikāta popularizēšana Latvijā”

Kampaņa „EKOenerģijas sertifikāta popularizēšana Latvijā”

Reģ Nr. 1-08/140/2014

Projekta mērķis

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratnes paaugstināšanos par ilgtspējīgas enerģijas izmantošanas iespējām Latvijā, lai veicinātu valsts virzību uz oglekļa mazietilpīgu attīstību un saudzīgāku attieksmi pret dabu. Projekta mērķis ir arī veicināt ilgtspējīgas, zaļas elektroenerģijas popularitāti, atpazīstamību un pieprasījumu pēc tās Latvijā, tādejādi samazinot ar elektroenerģijas ražošanu saistītās slodzes vidē. Šobrīd galvenais instruments, kā garantēt piegādātās enerģijas ilgtspēju, ir izmantot elektroenerģiju, kas marķēta ar EKOenerģijas sertifikātu, kopīgi ar Izcelsmes apliecinājumu (GO) sistēmu. Projekta ieviešanas laikā mērķis ir veicināt elektroenerģijas ražotāju interesi nodrošināt ilgtspējīgas enerģijas piedāvājumu, kā arī elektrības pārdevēju interesi iekļaut atbilstoši sertificētu produktu savā piedāvājumā. Tāpat mērķis ir izglītot arī patērētājus un veicināt viņu interesi izvēlēties šādu sertificētu elektroenerģiju, tādejādi veicinot ilgtspējīgas enerģijas pieprasījumu un valsts virzību uz oglekļa mazietilpīgu attīstību. Bez tam projekts veicinās arī straujāku elektroenerģijas brīvā tirgus attīstību Latvijā mudinot lēmumu pieņēmējus izstrādāt nepieciešamos normatīvus un ieviest Latvijā starptautisku un brīvu tirdzniecību ar ES elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumiem.

Projekta uzdevumi

Lai veicinātu Latvijas tirgus liberalizāciju un iekļaušanos Eiropas tirgū, projekta ietvaros notiks tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem, tiks izstrādāti ieteikumi normatīvo aktu uzlabojumiem un sekmēta tirgus liberalizācija.

Projekta rezultāti

1. Paredzams, ka projekta ieviešanas laikā kāds no Latvijas elektroenerģijas ražotājiem sertificēs savu produktu ar EKOenerģijas zīmi. Mēs zinām, ka daudzas ražotnes Latvijā atbilst EKOenerģijas kritērijiem, kā, piemēram, vēja parki, hidroelektrostacijas (pastāv nosacījums, ka sertifikāta iegūšanai HES īpašniekiem jāveic papildus investīcijas vides aizsardzībā), biomasas koģenerācijas stacijas. Informatīvās kampaņas rezultātā ražotāji uzzinās par iespējām, ko sniedz EKOenerģijas sertifikāts un uzzinās par citu valstu pieredzi. 2. Paredzams, ka elektrības pārdevēji būs ieinteresēti piedāvāt patērētājiem EKOsertificētu produktu. Jau šobrīd interesi par to ir izrādījuši konsultantu uzņēmumi, kuri apkalpo elektrības pārdevējus. Jāņem vērā, ka jau šobrīd Latvijā ir iespējams pirkt EKOenerģijas izcelsmes sertifikātus no citām Eiropas valstīm, un līdz ar to rodoties pieprasījumam no patērētājiem, piegādātāji varēs to apmierināt. 3. Izšķiroša loma būs patērētāju interesei un pieprasījumam. Tādēļ būtiska daļa šai kampaņā veltīta patērētāju informēšanai, sadalot tos mērķa grupās un strādājot ar maksimālu efektivitāti šo mērķa grupu sasniegšanai. Sākotnēji, kamēr neviens Latvijas ražotājs vēl nav sertificēts, patērētājiem tiks piedāvāts iegādāties EKOenerģiju no Skandināvijas valstīm. Lai rādītu piemēru un pārliecinātos par to, kā šī sistēma darbojas, arī Latvijas Dabas fonds, Zaļā brīvība, Latvijas Zaļā kustība un Vides izglītības fonds 2014. gada sākumā sertificēja savu biroju elektroenerģijas patēriņu. 4. Paralēli notiks darbs ar lēmumu pieņēmējiem veicinot tirgus liberalizāciju un iekļaušanos Eiropas tirgū. Paredzēta sadarbība ar Ekonomikas ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulatoru u.c. iesaistītajām pusēm. Sagaidāmais rezultāts ir izcelsmes apliecinājumu reģistra izveide un šīs funkcijas nodošana atbildīgajai iestādei izstrādājot tam atbilstošu normatīvo regulējumu. Nākamais paredzamais rezultāts ir iekļaušanās Eiropas tirgū pievienojoties asociācijai, kura kontrolē izcelsmes apliecinājumu izsniegšanu un dzēšanu (Association of Issuing Bodies).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2014
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 30 060.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 926.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 926.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.