• Sākums >
  • Dalība starptautiskās sadarbības pasākumos labākai vides pārvaldībai

Dalība starptautiskās sadarbības pasākumos labākai vides pārvaldībai

Reģ Nr. 1-08/13/2020

Projekta mērķis

Mērķis un saturs - nodrošināt Valsts vides dienestam uzticēto starptautisko saistību atbildīgu izpildi vides t.sk. radiācijas un ķīmijas jomā. Pasākumam ir izvirzīti trīs apakšmērķi: - paaugstināt un uzlabot VVD veiktspēju un stiprināt starptautisko sadarbību integrētā piesārņojuma kontrolē un atkritumu apsaimniekošanā kopumā tai skaitā, atkritumu pārrobežu atkritumu sūtījumu jomā. - atbildīgi pildīt starptautiskās saistības, kas noteiktas Konvencijā par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavaošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizlieguma un ķīmisko ieroču iznīcināšanu (ĶAIO). -paaugstināt VVD darbinieku kompetenci radiācijas drošības jomā un atbildīgi pildīt starptautiskās saistības attiecībā uz Starptautiskās atomenerģijas aģentūru (SAEA).

Projekta uzdevumi

Valsts vides dienesta inspektori un eksperti aktīvi piedalās IMPEL (ES sadarbības tīkls vides aizsardzības likumdošanas ieviešanai un īstenošanai ), ĶIAO un SAEA darba grupās. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir plānots nodrošināt Dienesta darbinieku dalību šādos IMPEL projektos: 1.ES tiesību aktu īstenošanas aktivitātes pārrobežu atkritumu sūtījumā jomā; 2. Atkritumu vadība un aprites ekonomika; 3.Atkritumu poligoni un aprites ekonomika; 4.IMPEL nacionālo kontaktpersonu sanāksme un konference par atkritumu pārrobežu sūtījumiem Regulas 1013/2005 ietvaros; 5.Atbalsts Rūpnieciskās emisijas direktīvas prasību īstenošanā; 6.Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu prasību īstenošana un izpilde; 7.Ūdens un augsnes konference; 8.Vides kaitējuma novērtēšanas kritēriji; 9.IMPEL Nacionālo koordinatoru tikšanās un Ģenerālā Asambleja. Sagaidāmie ieguvumi: - Dalība IMPEL: paaugstināsies iestādes darba spējas, iegūsim vides tiesību aktu īstenošanas praksi. Svarīga ir informācijas un praktiskās pieredzas apmaiņa ar citu valstu praktiķiem. VVD darbiniekiem dalība IMPEL aktivitātēs dod iespēju ikdienā konstatētās praktiskās vides likumdošanas ieviešanas problēmas un neprecizitātes komunicēt kopā ar citu valstu vides speciālistiem. IMPEL projektu ietvaros izstrādātās vadlīnijas, rekomendācijas, dokumentu veidnes, kā arī darba grupu secinājumi ir būtiski VVD veiktspējas uzlabošanā. - Dalība ĶIAO: dod iespēju veidot sadarbības mehānismus un komunikāciju, veidot reģionālos sadarbības tīklus konvencijas ieviešanas atbalstam un veicināt reģionālus Konvencijas ieviešanas atbalsta pasākumus. - Dalība SAEA Kodoldrošības konvencijas 8.pārskata sanāksmē nodrošinās Latvijas ziņojuma aizstāvēšanu un atbilžu sniegšanu uz citu valstu jautājumiem. Dalība SAEA 64.Ģenerālkonferencē nodrošinās Latvijas pozīcijas paušanu izskatāmajos jautājumos un nodrošinās pārstāvniecību SAEA Tehniskās sadarbības programmas plānošanas sanāksmēs. Dalība Eiropas radiācijas aizsardzības iestāžu (HERCA) sanāksmēs nodrošinās kopējas pieejas veidošanu inspekciju veikšanā pie medicīnas operatoriem, iegūstot pieredzi aktuālu radiācijas drošības prasību nodrošināšanā attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām. - Dalība Korespondentu sanāksmē atbilstoši Regulas (EK) Nr.1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” 57.pantam; -Dalība starptautiskā konferencē par piesārņotām vietām. Plānots uzstāties ar prezentāciju un dalīties pieredzē par Inčukalna gudrona dīķu sanāciju.

Projekta rezultāti

Valsts vides dienesta inspektori un eksperti aktīvi piedalās IMPEL (ES sadarbības tīkls vides aizsardzības likumdošanas ieviešanai un īstenošanai ), ĶIAO un SAEA darba grupās. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir plānots nodrošināt Dienesta darbinieku dalību šādos IMPEL projektos: 1.ES tiesību aktu īstenošanas aktivitātes pārrobežu atkritumu sūtījumā jomā; 2. Atkritumu vadība un aprites ekonomika; 3.Atkritumu poligoni un aprites ekonomika; 4.IMPEL nacionālo kontaktpersonu sanāksme un konference par atkritumu pārrobežu sūtījumiem Regulas 1013/2005 ietvaros; 5.Atbalsts Rūpnieciskās emisijas direktīvas prasību īstenošanā; 6.Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu prasību īstenošana un izpilde; 7.Ūdens un augsnes konference; 8.Vides kaitējuma novērtēšanas kritēriji; 9.IMPEL Nacionālo koordinatoru tikšanās un Ģenerālā Asambleja. Sagaidāmie ieguvumi: - Dalība IMPEL: paaugstināsies iestādes darba spējas, iegūsim vides tiesību aktu īstenošanas praksi. Svarīga ir informācijas un praktiskās pieredzas apmaiņa ar citu valstu praktiķiem. VVD darbiniekiem dalība IMPEL aktivitātēs dod iespēju ikdienā konstatētās praktiskās vides likumdošanas ieviešanas problēmas un neprecizitātes komunicēt kopā ar citu valstu vides speciālistiem. IMPEL projektu ietvaros izstrādātās vadlīnijas, rekomendācijas, dokumentu veidnes, kā arī darba grupu secinājumi ir būtiski VVD veiktspējas uzlabošanā. - Dalība ĶIAO: dod iespēju veidot sadarbības mehānismus un komunikāciju, veidot reģionālos sadarbības tīklus konvencijas ieviešanas atbalstam un veicināt reģionālus Konvencijas ieviešanas atbalsta pasākumus. - Dalība SAEA Kodoldrošības konvencijas 8.pārskata sanāksmē nodrošinās Latvijas ziņojuma aizstāvēšanu un atbilžu sniegšanu uz citu valstu jautājumiem. Dalība SAEA 64.Ģenerālkonferencē nodrošinās Latvijas pozīcijas paušanu izskatāmajos jautājumos un nodrošinās pārstāvniecību SAEA Tehniskās sadarbības programmas plānošanas sanāksmēs. Dalība Eiropas radiācijas aizsardzības iestāžu (HERCA) sanāksmēs nodrošinās kopējas pieejas veidošanu inspekciju veikšanā pie medicīnas operatoriem, iegūstot pieredzi aktuālu radiācijas drošības prasību nodrošināšanā attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām. - Dalība Korespondentu sanāksmē atbilstoši Regulas (EK) Nr.1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” 57.pantam; -Dalība starptautiskā konferencē par piesārņotām vietām. Plānots uzstāties ar prezentāciju un dalīties pieredzē par Inčukalna gudrona dīķu sanāciju.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 17 160.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 160.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 812.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.