• Sākums >
  • Vispusīgs vides komunikācijas un LVAF atbalstīto mediju projektu efektivitātes novērtējums kopējā vides komunikācijas telpā, stratēģiskas rekomendācijas turpmākas vides komunikācijas veidošanā

Vispusīgs vides komunikācijas un LVAF atbalstīto mediju projektu efektivitātes novērtējums kopējā vides komunikācijas telpā, stratēģiskas rekomendācijas turpmākas vides komunikācijas veidošanā

Reģ Nr. 1-08/13/2019

Projekta mērķis

Vides komunikācijai ir nozīmīga loma vides politikas mērķu īstenošanā, tāpēc VARAM līdz šim ir dažādos veidos gan pati īstenojusi, gan arī atbalstījusi citu īstenotāju vides komunikāciju. Lielā mērā atbalstīšana realizēta, īstenojot LVAF vides komunikāciju projektus. Šo projektu komunikācijas mērķi ir: • Informēt un izglītot sabiedrību par videi būtiskiem jautājumiem, • Veicināt vides apziņu un videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu. Papildus šiem mērķiem, katru gadu tiek nospraustas vadlīnijas, kurās tiek noteiktas prioritārās tēmas un apakštēmas.

Projekta uzdevumi

1. Noslēgt sadarbību ar trešo pusi par kvalitatīva pētījuma - objektīva pēdējo trīs gadu (2016 - 2018) vides komunikācijas novērtējuma veikšanu. 2. Izmantojot vienotu metodoloģiju: • Izpētīt, kāda ir LVAF atbalstīto projektu loma kopējā vides komunikācijā; • Izpētīt, vai un kā tiek sasniegti komunikācijas mērķi kontekstā ar definētajām tēmām, medija aktivitāti, medija žanru un saturu (vēstījuma kvalitāte, pozicionējums, tematika, noskaņojums); • Izpētīt, kādas ir vides aktualitātes, kas izskanējušas ārpus projektos definēto tēmu loka? Kur un kādos medijos tās ir publicētas; • Izpētīt nacionālo un reģionālo mediju publikāciju efektivitāti par iztērēto budžetu (apjoms, sasniegtā auditorija, tēmas izklāsts u.c.) 3. Veikt sabiedrības aptauju par to, kur sabiedrība gūst informāciju par vides jautājumiem, kāda ir šo kanālu efektivitāte, attiecībā uz dažādām auditorijas grupām un LVAF atbalstīto projektu loma tajā? 4. Anketēt mediju vides pārstāvjus, kā veikt vismaz vienu fokusgrupu ar mediju pārstāvjiem ar mērķi noskaidrot izpratni par vides jautājumiem un vides politiku; 5. Balstoties uz veikto analīzi un iegūtajiem datiem, izveidot stratēģiskas rekomendācijas nākotnes vides komunikācijas veidošanai; 6. Organizēt un vadīt stratēģiskās komunikācijas plānošanas sesiju vides nozares komunikācijas grupā, kurā piedalās VARAM, LVAF un vides komunikācijas eksperti.

Projekta rezultāti

Pilnībā izstrādāta pētījuma metodika, noformulēts tvērums, skaidras būs fokusa grupas, to sastāvs, aptaujas jautājumi katrai no grupām. Ziņojums ar esošās komunikācijas novērtējumā ietilpstošajiem mērķiem, uzdevumiem, prioritātēm un stratēģiskajām rekomendācijām. Pētījuma, galveno atziņu un rekomendāciju prezentācija. Izstrādātas stratēģiskās vadlīnijas nākotnes vides komunikācijā un LVAF lomu tajā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 29.11.2019
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 15 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 730.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.