Darbojies un dzīvo zaļi!

Reģ Nr. 1-08/139/2018

Projekta mērķis

1) Pilnveidot jauniešu zināšanas un interesi izvēlēties videi draudzīgu dzīvesveidu un sniegt praktiskus piemērus, kā mainīt ikdienas ieradumus; 2) Veicināt jauniešu centru un citu iestāžu pasākumu un ikdienas darba organizēšanu videi draudzīgākā veidā.

Projekta uzdevumi

Projekta aktivitātes vērstas gan uz pasākumu organizēšanu, gan uz pašu jauniešu zināšanu pilnveidošanu un motivāciju izvēlēties videi draudzīgāku dzīvesveidu. Projekta aktivitātēs liela nozīme pievērsta pašu jauniešu iesaistei, tādējādi nodrošinot ilgtspējību un ieinteresētību.

Projekta rezultāti

1) Organizēts seminārs par pasākumu organizēšanu videi draudzīgākā veidā, tajā sešas darbnīcas – ēdināšana, sportisku pasākumu organizēšana, programmas ABC, pasākuma komandas veidošana, apmeklētāju piesaiste un tehniskais nodrošinājums. Pasākumā pilnveidotas dalībnieku zināšanas par pasākumu organizēšanu videi draudzīgākā veidā, izveidots viens kopsavilkums ar vienkāršiem pamatprincipiem. Pasākumā piedalījušies vismaz 60 dalībnieki – jaunieši, jaunatnes darbinieki, citu iestāžu pasākumu organizatori; 2) Organizētas piecas plānošanas darba grupas vietējā mērogā, sniegti un īstenoti vismaz pieci ierosinājumi katra jauniešu centra videi draudzīgākai rīcībai katrā novadā, kas noderēs arī citām organizācijām; 3) Organizētas piecas vietējās aktivitātes publiskos pasākumos, katrā vismaz 50 dalībnieki; 4) 10 jaunieši pieņēmuši 30 dienu izaicinājumus ieradumu maiņai un dalījušies ar savu pieredzi ar citiem jauniešiem, vairāk nekā 50 jaunieši īstenojuši mazākus izaicinājumus; 5) Izveidoti 3 video par atkritumu samazināšanas iespējām iesaistītajās aktivitāšu norises vietās, iekļaujot informāciju par situāciju Latvijā kopumā. Video iekļautas jauniešu atziņas un praktiski piemēri, kā mainīt savu dzīvesveidu; 6) Plaši pieejama informācija par projekta norisi - izveidotas un izsūtītas četras relīzes ar informāciju par atkritumu samazināšanu, iegūtas vismaz astoņas publikācijas interneta vietnēs, nacionālajos un/vai vietējos medijos, veikta komunikācija sociālajos tīklos; 7) Izveidots viens vizuāli saistošs un vienkāršs kopsavilkums - materiāls par pasākumu organizēšanu videi draudzīgā veidā - 1500 eksemplāros, izplatīts iestādēm, jauniešu centriem, organizācijām, novadu pašvaldībām; 8) Izveidota projekta uzlīme, kas dalībniekiem atgādina par vienkāršiem atkritumu samazināšanas principiem un rosina tos ievērot ikdienā - 1000 eksemplāros; 9) Notikušas 4 darba grupas tikšanās, pieredzes apmaiņa par atkritumu samazināšanas iespējām novados un pilsētās un turpmāko sadarbības iespēju plānošana.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.10.2018
Īstenotājs Jāņupes iedzīvotāji
Jāņupe, Lazdas 2611, LV-2113
Projekta kopējās izmaksas 14 040.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 680.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.