• Sākums >
  • Latvijas nozīmīgāko upju atlanta izstrāde

Latvijas nozīmīgāko upju atlanta izstrāde

Reģ Nr. 1-08/138/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Atlantā būs dots upes novietojums. Attiecībā pret upes viduslīniju būs pieejami šādi dati: upes līmeņa garenprofils, straumes kustības laiks upē, pazemes ūdens pieplūdes izmaiņas kā arī zemes dzīļu vertikālais griezums upes viduslīnijā. Griezuma dati raksturo zemes dzīļu ģeoloģisko uzbūvi, kas nosaka pazemes ūdens aizsargātību pret piesārņošanu atkarībā no ūdens līmeņiem un plūsmām, kas iegūti modelēšanas rezultātā. Ilgtermiņa: Atlants kalpos vides situācijas un problēmu raksturošanai kā arī nepieciešamo rīcību izvēlei. Tas dos provizoriskos datus par virszemes un pazemes ūdeņu mijiedarbības kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem un upēm kā galvenajiem pazemes ūdens atslodzes elementiem kā arī kalpos par pamatu preventīvo pasākumu rīcības plāna izstrādei neparedzētu virszemes un pazemes ūdens resursu apdraudējuma gadījumā, tajā skaitā arī pārrobežu piesārņojuma situācijās. Upēm varēs prognozēt piesārņojuma riskus iespējamo ķīmisko avāriju rezultātā kā arī ar to saistīto pazemes ūdeņu stāvokļa apdraudējumu.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt programmatūru atlanta datu iegūšanai no LAMO4; 2. Izstrādāt programmatūru atlanta izveidošanai; 3. Sakārtot un vizualizēt upju datus Daugavas un Gaujas upju baseiniem; 4. Sakārtot un vizualizēt upju datus Lielupes un Ventas upju baseiniem; 5. Atlanta sagatavošana tā lietošanai.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta programmatūra atlanta datu iegūšanai no LAMO4; 2. Izstrādāta programmatūra atlanta izveidošanai; 3. Sakārtoti un vizualizēti upju dati Daugavas un Gaujas upju baseiniem; 4. Sakārtoti un vizualizēti upju dati Lielupes un Ventas upju baseiniem; 5. Atlants ir sagatavots un publiski pieejams.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Rīgas Tehniskā universitāte
Rīga, Kaļķu iela 1, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 39 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.