• Sākums >
  • Prioritāri apsaimniekojamo purvu stāvokļa izvērtējums un apsaimniekošanas pasākumu plānu izstrāde

Prioritāri apsaimniekojamo purvu stāvokļa izvērtējums un apsaimniekošanas pasākumu plānu izstrāde

Reģ Nr. 1-08/137/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt biotopu stāvokļa izvērtējumu un noteikt nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus un to īstenošanas vietas purvu biotopos 15 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Projekta uzdevumi

1. Precizēt Dabas aizsardzības pārvaldes noteikto prioritāri apsaimniekojamo un atjaunojamo purvu sarakstu (15 purvi – Ašinieku, Gaiņu, Kaigu, Lielsalas, Lielais un Pemmes, Mazie Kangari, Mazzalvītes, Orlovas, Riesta-Džūkstenes, Sārnates, Supes, Vērenes purvi, Tīreļu, Ječu purvs, Raunas Staburags), izvērtējot dabā, vai plānotās darbības joprojām ir nepieciešamas un/vai tās iespējams īstenot. 2. Noteikt esošās ietekmes, nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus un to īstenošanas vietas 15 prioritāri atjaunojamiem purvu biotopiem, izstrādājot katra purva apsaimniekošanas pasākumu plānu.

Projekta rezultāti

1. Precizētas veicamās darbības un darbības vietas, lai nodrošinātu biotopu stāvokļa uzlabošanos prioritāri apsaimniekojamajos un atjaunojamajos purvos, izstrādājot apsaimniekošanas pasākumu plānus. 2. Veikts EK Biotopu direktīvas I pielikuma purva biotopu kvalitātes un ietekmējošo faktoru novērtējums 15 prioritāri atjaunojamiem purviem, izmantojot aktuālās purvu biotopu inventarizācijas un monitoringa anketas. 3. Purvu sarakstā ietverto 15 prioritāro purvu apsaimniekošanas pasākumu vietas atzīmētas uz kartogrāfiskajiem materiāliem (izdrukas, digitālā formātā kā shape faili, fotogrāfijas digitālā formātā). 4. Sugu atradņu un biotopu dati sagatavoti ģeodatubāžu formātā, lai būtu integrējami dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.02.2017
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 15 430.84 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 430.84 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 430.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.