Dabas koncertzāle 2018

Reģ Nr. 1-08/136/2018

Projekta mērķis

Īstenojamā pasākuma „Dabas koncertzāle” mērķis ir uzsvērt dabas nozīmi cilvēku dzīvē, uzskatāmi to parādot caur dabas tēmu, organizējot lielformāta publisku pasākumu.

Projekta uzdevumi

• Iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas dabu, ielūkojoties no mikrolīmeņa uz makrolīmeni ar fotosintēzes starpniecību. • Veicināt sabiedrības atbalstu dabas aizsardzības pasākumiem. • Veicināt videi draudzīgu saimniekošanu un vides tūrismu. • Veicināt vides organizāciju sadarbību vides izglītības un vides zinātnes jomā. • Vairot sabiedrības (īpaši jauniešu) interesi par vides zinātnes nozari un saistītām specialitātēm. • Veicināt vides atbildības sajūtu Latvijas sabiedrībā. • Veicināt dabas aizsardzības sadarbību plašākajā Eiropas kontekstā. • Laikā pirms koncerta un pēc koncerta skolēnus izglītot par dabas zinātnes jautājumiem.

Projekta rezultāti

 Paaugstināts atbalsts dabas aizsardzības pasākumiem.  Paaugstināta izpratne par fotosintēzi, zaļiem augiem un to nozīmi dabā un cilvēka ietekmi uz to.  Palielināta sabiedrības iesaistīšanās sabiedriskā monitoringa un dabas vērotāju pasākumos.  Attīstīts atbildīgs vides tūrisms.  Nodrošināta publicitāte vietējos un nacionālajos plašsaziņas līdzekļos par biotopu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.  Stiprināta sadarbība starp vides izglītības un vides zinātnes organizācijām Latvijā un Baltijas reģionā.  Izstrādāts metodisks materiāls zinātniskām laboratorijām par fotosintēzi, kurš ir bezmaksas pieejams vides izglītotajiem.  Organizēts lielformāta multimediāls pasākums par fotosintēzi, kuru apmeklē vismaz 7000 cilvēku.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2018
Īstenotājs Dabas koncertzāle
Balvu novads, Balvi, Vidzemes iela 10a-14, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 61 890.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 890.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 890.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.