• Sākums >
  • Ieteikumi pašvaldībām saistošo noteikumu izstrādei sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas jomā

Ieteikumi pašvaldībām saistošo noteikumu izstrādei sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas jomā

Reģ Nr. 1-08/136/2016

Projekta mērķis

Sagatavot praktiskus ieteikumus un priekšlikumus pašvaldībām par saistošo noteikumu izstrādi ūdensapgādes un kanalizācijas ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai un lietošanai, ievērojot vides aizsardzības prasības un jaunāko tiesisko regulējumu ūdenssaimniecības nozarē, nodrošinot vienotu izpratni par šo jautājumu risināšanu un nozares pakalpojumu organizēšanu Latvijā, kas ļaus pašvaldībām kvalitatīvāk izstrādāt saistošos noteikumus un VARAM ekspertiem ātrāk un efektīvāk izvērtēt pašvaldību izstrādātos saistošos noteikumus.

Projekta uzdevumi

1. Spēkā esošo normatīvo aktu (kas regulē darbības ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā) un saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 4.panta izstrādāto Ministru Kabineta noteikumu prasību apkopojums un analīze. Skaidri tiks norādītas tās ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu saistītas jomas, kas jau tiek regulētas citos normatīvajos aktos, lai pašvaldības, izdodot saistošos noteikumus, šīs normas nenoteiktu atkārtoti vai pretēji esošajam regulējumam. 2. Skaidri norādītas un apkopotas tās prasības, kādas ir jāievēro pašvaldībām organizējot ūdenssaimniecības pakalpojumus savā teritorijā un nosakot pašvaldības iestādi vai izvēloties komersantu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai tās administratīvajā teritorijā vai tās daļā, kā arī nosakot apbūves teritorijas un izstrādājot apbūves noteikumus teritorijās, kurās ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas. 3. Sagatavoti priekšlikumi par prasībām, kādas vietējās pašvaldības domei ir iespējams noteikt nekustamā īpašuma pievienošanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, šo sistēmu ekspluatācijai, lietošanai un aizsardzībai, tai skaitā centralizētā kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu sastāvam. 4. Sagatavoti ieteikumi nosacījumu noteikšanai par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai. 5. Sniegts izklāsts par prasībām, kuras pašvaldība var noteikt saistībā ar lietus ūdeņu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā. 6. Sagatavots saistošo noteikumu piemērs, nodrošinot vienotu saistošo noteikumu saturu un atvieglojot pašvaldību darbu saistošo noteikumu izstrādē.

Projekta rezultāti

Palīgmateriāls pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem saistošo noteikumu izstrādei par ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un lietošanu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.11.2016
Īstenotājs Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Rīga, Lielirbes iela 1, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 6 393.57 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 393.57 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 393.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.