• Sākums >
  • Engures ezera DP ligzdojošo putnu izplatības dinamika

Engures ezera DP ligzdojošo putnu izplatības dinamika

Reģ Nr. 1-08/135/2016

Projekta mērķis

Iegūt datus par Ramsāres vietas – Engures ezera un tā apkārtnes ligzdojošo putnu teritoriālo izvietojumu 1x1 km kvadrātu tīklā šobrīd un salīdzināt ar izplatību 20.gs 50. un 90. gados. Pamatojoties uz konstatētajām izmaiņu tendencēm, sagatavot zinātniski pamatotus priekšlikumus veicamajiem apsaimniekošanas pasākumiem, lai uzlabotu putniem piemērotās dzīvotnes

Projekta uzdevumi

1. apkopot 1957.-1994.g.Engures ezerā ievāktos datus par atsevišķu ligzdojošo putnu sugu izvietojumu; 2. veikt 1995.-1997.g. Engures ezera dabas parkā ievāktā materiāla apstrādi; 3. apkopot 2014.-2016.g. EEDP teritorijā ievāktos datus par tajā ligzdojošajiem putniem; 4. rīkot ekspedīcijas uz nepietiekami apsekotajiem EEDP rajoniem; 5. sagatavot putnu sugu izplatības (ligzdošanas) kartes dažādos datu vākšanas periodos, norādot, pēc kādas metodikas veikta datu apstrāde un analīze; 6. sagatavot konkrētus priekšlikumus putnu dzīvotņu veicamajiem apsaimniekošanas pasākumiem, norādot apsaimniekojamās vietas, platības, apsaimniekošanas metodes un izmaksas, informāciju iesniegt Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP). 7. atjaunot informāciju par Engures ezera putnu sugu sastopamību un skaitu N2000 teritorijas standarta datu formā.

Projekta rezultāti

1. sagatavotas izplatības (ligzdošanas) kartes par atsevišķām Engures ezerā ligzdojošajām putnu sugām 1957.-1994.g. 2. sagatavotas izplatības (ligzdošanas) kartes par 1995.-1997.g. EEDP ligzdojošajām putnu sugām; 3. sagatavotas izplatības (ligzdošanas) kartes par ekoloģiski nozīmīgajām 2014.-2016.g. EEDP ligzdojošajām putnu sugām; 4. izplatības kartes un zinātniski pamatoti veicamie putnu dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi un putnu izplatības kartes, secinājumi par atsevišķu sugu statusa un skaita izmaiņām un to cēloņiem iesniegti DAP. 5. atjaunota informācija par Engures ezera putnu sugu sastopamību un skaitu N2000 teritorijas standarta datu formā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2017
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 26 508.64 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 508.64 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 508.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.