• Sākums >
  • Ilustratīva izziņas un mācību materiāla sagatavošana par Eiropas Savienības īpaši aizsargājamos biotopus Latvijā raksturojošām augu sugām

Ilustratīva izziņas un mācību materiāla sagatavošana par Eiropas Savienības īpaši aizsargājamos biotopus Latvijā raksturojošām augu sugām

Reģ Nr. 1-08/134/2016

Projekta mērķis

Paaugstināt vides aizsardzības un ar to saistīto iestāžu darbinieku zināšanas un prasmes Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo biotopu noteikšanā, izveidojot ilustratīvu izziņas un mācību līdzekli par šos biotopus raksturojošām augu sugām Latvijā. Veidot mācību materiālu tādu, lai tas vienlaikus kalpotu arī dažādu citu jomu speciālistiem, kartēšanas ekspertiem un citām interesentu grupām kā palīgmateriāls šo biotopu atpazīšanā un noteikšanā, ievērojami uzlabojot biotopu kartēšanas kvalitāti, vienlaikus izglītojot un sniedzot maksimālu informāciju par šīm sugām. Materiāls būtu noderīgs arī zemju īpašniekiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par savā īpašumā esošajām vērtībām un saņemt skaidrojumu par to atpazīšanu.

Projekta uzdevumi

Izveidot izziņas un mācību materiālu jeb augu noteicēju (turpmāk Noteicējs), kas palīdz noteikt Eiropas Savienības īpaši aizsargājamos biotopus (turpmāk ES biotopi) pēc dabā vizuāli vieglāk uztveramās sugu grupas – augiem. Koncentrētā un uzskatāmā veidā sniegt iespējami plašāku informāciju par šīm sugām, izmantojot botāniski precīzus un detalizētus fotoattēlus un uzsverot lauka apstākļos piemērotākās sugu atpazīšanas pazīmes. Veidot šo uzskates materiālu, izmantojot autoru oriģinālos augu fotoattēlus, lai to varētu oficiāli publicēt un lietot.

Projekta rezultāti

Sagatavots makets Noteicējam par augu sugām, kuras raksturo trīsdesmit divus ES biotopus. Materiāls sadalīts 5 grupās: 1) mežu un virsāju ES biotopu sugas, 2) zālāju ES biotopu sugas, 3) purvu ES biotopu sugas, 4) grīšļu ģints sugas, kuras ir sarežģīti atšķirt, bet kuras ir nozīmīgas ES biotopu identificēšanā, 5) paparžu sugas, kuras ir sarežģīti atšķirt, bet kuras ir nozīmīgas ES biotopu identificēšanā. Šī projekta ietvaros plānots izveidot Noteicēja elektronisko versiju, ko interesentiem būtu iespēja pēc izvēles un nepieciešamības izdrukāt pilnā apjomā vai tikai atsevišķu biotopu vai sugu grupu (kas ir priekšrocība, salīdzinot ar tipogrāfiski iespiestu grāmatu). Tomēr šīs versijas maketu plānots sagatavot tā, ka tas bez papildus darba ieguldījuma var tikt iespiests arī tipogrāfiski, ja radīsies tādas finansiālas iespējas un vajadzība. Šādā gadījumā būtu jānodrošina, ka izdevums sasniedz mērķauditoriju bez maksas. Izstrādātais uzskates materiāls jeb Noteicējs būs izmantojams ilgtermiņā – kamēr vien Latvijai būs saistošas Eiropas Savienības direktīvas, tostarp 92/43/EEK “Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību”. Laika gaitā iespējami kādi papildinājumi sugu sarakstos, tomēr pamatā raksturojošo sugu sastāvs ES biotopos paliek nemainīgs.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2016
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 21 565.60 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 565.60 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 565.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.