• Sākums >
  • ES dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums

ES dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums

Reģ Nr. 1-08/132/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sagatavot juridisku izvērtējumu par Putnu direktīvas (2009/147/EK), Dzīvotņu direktīvas (92/43/EEK) un Vides atbildības direktīvas (2004/35/EK) (turpmāk – direktīvas) prasību pārņemšanu Latvijas normatīvajos aktos un šo normatīvo aktu prasību ietekmes samērīgumu.

Projekta uzdevumi

1. Dabas aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu analīze, it īpaši kontekstā ar direktīvu pārņemšanu; 2. Tiesas spriedumu analīze, to skaitā Latvijas tiesu (Satversmes tiesas, administratīvo tiesu spriedumi un tie citu tiesu spriedumi, kuri ir publiski pieejami ikvienam vai kurus ministrija darījusi zināmus izpildītājam), Eiropas Savienības tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi dabas aizsardzības jautājumos, it īpaši par direktīvu prasību piemērošanu un samērīguma principa ievērošanu; 3. Eiropas Komisijas vadlīniju analīze attiecībā uz direktīvu prasību piemērošanu; 4. Intervijas (ne vairāk par 15) ar nozares ekspertiem un ieinteresētajām pusēm; 5. Normatīvo aktu piemērošanas problēmu analīze; 6. Situāciju identificēšana, kad dabas aizsardzības prasības pārkāptu samērīguma principu; 7. Priekšlikumu sniegšana normatīvo aktu uzlabošanai vai ieteikumi prakses maiņai.

Projekta rezultāti

1. Pārskats par dabas aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu analīzes rezultātiem; 2. Pārskats par tiesas spriedumu analīzes rezultātiem; 3. Secinājumi par Eiropas Komisijas vadlīniju analīzi attiecībā uz direktīvu prasību piemērošanu; 4. Interviju laikā iegūtās informācijas/viedokļu apkopojums; 5. Pārskats par normatīvo aktu piemērošanas problēmām; 6. Pārskats par situācijām, kad dabas aizsardzības prasības pārkāptu samērīguma principu; 7. Priekšlikumi normatīvo aktu uzlabošanai vai ieteikumi prakses maiņai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2017
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 38 470.74 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 470.74 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 470.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.