• Sākums >
  • Interaktīvu materiālu un uzskates līdzekļu sagatavošana dabaszinību tēmu apgūšanai Latvijas Dabas muzejā

Interaktīvu materiālu un uzskates līdzekļu sagatavošana dabaszinību tēmu apgūšanai Latvijas Dabas muzejā

Reģ Nr. 1-08/131/2016

Projekta mērķis

Pilnveidot LDM mācību un uzskates līdzekļu klāstu, nodrošinot sabiedrību ar daudzveidīgiem, intelektuāli un estētiski augstvērtīgiem interaktīviem izglītojošiem un informatīviem materiāliem un uzskates līdzekļiem par dabaszinību tēmām. Sekmēt sabiedrības interesi par dabas daudzveidību un dabā notiekošajiem procesiem kā arī zināšanu pilnveidošanu vides jautājumos. Gatavojoties projekta „Kultūras skolas soma” ieviešanai Latvijā no 2018. gada, ar saturīgu un atraktīvu piedāvājumu, palielināt Dabas muzeja konkurētspēju izglītības un kultūras iestāžu vidū.

Projekta uzdevumi

 Radīt saturu informatīviem un izglītojošiem interaktīviem materiāliem un uzskates līdzekļiem saistošai dabaszinību tēmu apgūšanai, kas paredzēti dažādu vecumu auditorijai, tai skaitā pirmsskolas, sākumskolas vecuma bērniem, vecāko klašu skolēniem un pieaugušajiem.  Atbilstoši interaktīvo materiālu saturam, radīt to dizaina risinājumus.  Iegādāties interaktīvo materiālu sagatavošanai nepieciešamos vizuālos materiālus – fotogrāfijas, mulāžas.  Pēc izstrādātā interaktīvo materiālu un uzskates līdzekļu dizaina, nodrošināt to kvalitatīvu izgatavošanu.

Projekta rezultāti

1. Sagatavoti informatīvi un izglītojoši interaktīvu materiālu un uzskates līdzekļu komplekti, modeļi par botānikas tēmām, kuri tiks izmantoti pedagoģiskajās nodarbībās un integrēti LDM Botānikas ekspozīcijā, un būs pieejami sabiedrībai ekspozīcijas darbības laikā (vismaz 15 gadi); 2. Paplašinātas botānikas un ekoloģijas jautājumu apguves iespējas LDM. 3. Veicināta sabiedrības, jo īpaši bērnu un jauniešu, zināšanu pilnveidošana par Botānikas jautājumiem, dabas daudzveidību un vides aizsardzību. 4. Pievērsta sabiedrības uzmanība un sekmēta interese par dabaszinātnes un vides jautājumiem. 5. Pilnveidota LDM izglītības darba materiālā bāze - interaktīvie materiāli un uzskates līdzekļi tiks iekļauti muzeja pastāvīgajā piedāvājumā skolām, atsevišķi materiāli - arī izbraukuma nodarbībās „Muzejs mūsu bagāžā”, kas ir ļoti pieprasīts muzeja pakalpojums. 6. Palielināta LDM konkurētspēja izglītības un kultūras iestāžu vidū, gatavojoties projekta „Kultūras skolas soma” ieviešanai Latvijā no 2018. gada.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 11.11.2016
Īstenotājs Dabas muzeja atbalsta biedrība
Rīga, Kr. Barona iela 4, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 22 025.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 025.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 025.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.