• Sākums >
  • Iesaistīšana nekailciršu saimniekošanā līdzdarbojoties lokālām interešu grupām

Iesaistīšana nekailciršu saimniekošanā līdzdarbojoties lokālām interešu grupām

Reģ Nr. 1-08/131/2014

Projekta mērķis

Mērķis: Veicināt lokālās sadarbības veidošanos nekailciršu pielietojumā privātajos mežos Latvijā. Latvijā dominējošā metode pieaugušu mežaudžu ciršanai ir kailcirte, kas ir viena no t.s. rotācijas cikla fāzēm ar tai sekojošo kokaudzes atjaunošanu. Tomēr vēsturiski ilgstoši praktizēta un arī šodien aktualitāti nav zaudējusi alternatīva kailciršu pieejai – izlases ciršu mežsaimniecība, kurā apvienotas vairākas izlases un pakāpenisko ciršu metodes, kuras vienojošā pazīme ir izvairīšanās no izcirtumu veidošanas. Jautājums par to kā meža apsaimniekošanā izmantot izlases cirtes, kļūst par dienaskārtības jautājumu daudziem meža īpašniekiem, kurus dažādu motīvu dēļ neapmierina konvencionālās meža apsaimniekošanas pieejas. Kaut arī pēdējos gados ir aktualizēta diskusija par nekailciršu priekšrocībām, demonstrēti praktiski piemēri, kā arī uzkrāta pieredze un radīta informatīvā bāze par to īstenošanu, pietrūkst aktīvas to popularizēšanas. Izlases ciršu praktizētāji ir meža īpašnieki un vietējās sabiedrības viedokļu līderi, kuriem ir praktiskā mežkopībā iegūtā pieredze, kas tomēr bieži nenonāk līdz interesentiem. Tāpēc veidojot lokālus tīklojumus, kurā līdzdarbotos izlases ciršu praktizētāju kaimiņi, Valsts meža dienesta darbinieki un meža apsaimniekošanas konsultanti, iespējams paplašināt jautājuma diskusijā iesaistīto cilvēku loku un radīt diskusiju vidi, kas ļautu rasties jauniem gadījumiem, kad meža apsaimniekošānā priekšroka tiek dota izlases cirtēm. Šādā forumā iespējami pozitīvi sadarbības piemēri kaimiņu starpā gan apmainoties ar informāciju un pieredzi, gan dažādu pakalpojumu formā. Diskusijas plānots organizēt izmantojot Pasaules dabas fonda demonstrāciju teritorijas, kuras izlases cirtes tiek praktizētas jau vairāk nekā 10 gadus. Demonstrācijas teritorijās meža apsaimniekošanu Pasaules Dabas Fonda nefinansē - tā ir paša meža īpašnieka ekonomiski pamatota rīcība. Saimniecībās ir izveidota semināru telpa un pieejami izdales materiāli par meža apsaimniekošanu .

Projekta uzdevumi

• Veikt demonstrējumu objektu izvēli mežā un nepieciešamās informācijas apkopošana, sagatavot izdales materiālus par demonstrējumu objektiem. • Noorganizēt trīs seminārus, kuros izlases ciršu saimniekošanā ieinteresētie novada, kā arī no tālākām vietām atbraukušie meža īpašnieki, iesaistīti aktīvā diskusiju procesā, piedaloties arī dažāda profila meža darbiniekiem: izlases ciršu saimniekošanā pieredzējušiem īpašniekiem, likumdošanas aktu uzraugošām institūcijām, konsultantiem. • Identificēti likumdošanas un pastāvošās saimniekošanas prakses ierobežojošie un veicinošie apstākļi izlases ciršu veikšanai. • Izmantojot izlases cirtē apsaimniekotos mežus, demonstrēt risinājumus kā praktiski iespējams līdzsvarot ekonomiskās, sociālās un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības mērķus.

Projekta rezultāti

• Vismaz 10 demonstrējumu objektu mežā izvēle, apsekošana un nepieciešamās informācijas apkopošana, izdales materiālu sagatavošana, aktualizēti prezentācijas materiāli par izlases cirti.. • Noorganizēti vismaz trīs kvalitatīvi semināri privātajiem mežu īpašniekiem, Valsts meža dienesta, meža īpašnieku konsultantiem piedaloties ne mazāk kā 50 dalībniekiem. • Sagatavoti trīs raksti reģionālajā presē aktualizējot jautājumu par izlases ciršu priekšrocībām privāto mežu apsaimniekošanā. • Sagatavots pārskats, kurā identificēti likumdošanas un saimnieciskās prakses ierobežojumi, kas kavē motivācijas veidošanos un pozitīva lēmuma pieņemšanu par izlases ciršu veikšanu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 8 279.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 211.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 211.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.