• Sākums >
  • Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ un in situ izpēte

Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ un in situ izpēte

Reģ Nr. 1-08/130/2016

Projekta mērķis

Latvijas aizsargājamo sugu augu ex situ kultivēšanas un saglabāšanas paņēmienu izzināšana. Dažu sugu savvaļas populāciju pētījumi – gadskārtējā demogrāfiskā uzskaite, lai ilgākā laika periodā iegūtu pielietojamus datus sugu saglabāšanai in situ.

Projekta uzdevumi

1. Izmantojot jau in vitro ievadīto īpaši aizsargājamo augu materiālu, pētīt atsevišķu sugu augu kultivēšanu, sugu bankas uzturēšanu dažādos veidos, tai skaitā, lēnas augšanas apstākļos: - izstrādājot piemērotākās barotnes ar augšanu kavējošiem polioliem; dažādām barotnes minerālvielu koncentrācijām; - pielietojot ekonomiskās LED lampas un pārbaudot to piemērotību kultūru uzturēšanai. 2. Apsekot dažu Eiropas Biotopu Direktīvas aizsargājamu sugu augtenes populāciju dinamikas datu vākšanai: veikt veģetatīvo un ģeneratīvo īpatņu uzskaiti sešās dzeltenās dzegužkurpītes augtenēs, divos meža silpurenes uzskaites laukumos un vienā Igaunijas rūgtlapes transektē, kas ietver 10 parauglaukumus. 3. Veikt sugas reintrodukcijas izmēģinājumu un uzraudzību dabā, lai apzinātu aizsargājamo sugu atjaunošanas un apsaimniekošanas resursus - pārbaudīt Ruiša pūķgalves ieaugšanās un izdzīvošanas potenciālu tai piemērotos dabiskos apstākļos, kur suga kādreiz augusi. 4. Reto sugu ex vitro adaptācijas laukumu uzturēšana, augšanas un pašizsējas reģistrācija, jaunu adaptācija pētījumu ekspozīciju ierīkošana.

Projekta rezultāti

1. NBD in vitro tiek uzglabātas vairāk nekā 50 sugas dažādiem mērķiem, tai skaitā sugu ex situ saglabāšanas stratēģijas noteikšanai. Projekta izstrādē tiks iegūtas specifiskas zināšanas par sugu adaptāciju un saglabāšanu ex situ. Ilgstošas uzglabāšanas izmēģinājums 6 sugām – noskaidroti piemērotākie varianti; Noskaidrota 10 sugu augu reakcija uz LED lampu pielietojumu. 2. Dati par triju sugu dinamiku pētāmajās augtenēs un parauglaukumos 5-7 gadu laikā ; 3. Ruiša pūķgalves reintrodukcijas izmēģinājums osu nogāzē ļaus pakāpeniski uzkrāt pieredzi integrētā – ex situ-in situ - augu saglabāšanā. 10-20 augi dabā, kur suga kādreiz augusi. 4. Dati par sugu (vismaz 10) augšanu un izplatīšanos ar sēklām trijos atšķirīgos adaptācijas laukumos ex situ. Divu jaunu ekspozīciju ierīkošana sugu adaptācijas pētījumiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.11.2016
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 6 364.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 364.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 364.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.